Home

Zákona č 234 2014 sb o státní službě ve znění pozdějších předpisů

234/2014 Sb. - psp.c

Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 16: 111/2019: novelizuj Vážení uživatelé, Portál veřejné správy přechází na nový koncept řešení - spočívající zejména v postupném rozvíjení transakční části. V souvislosti s tím získal i novou podobou. Informační část aktuálně obsahuje výhradně služby určené platnými právními předpisy ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 234/2014 Sb. ze dne 1. října 2014 o státní službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky

Služba a obory služby, § 5 - Zákon o státní službě č. 234/2014 Sb. Odpovědnost služebního úřadu za škodu a zabezpečení státního zaměstnance při služebním úrazu nebo nemoci z povolání, § 124 - Zákon o státní službě č. 234/2014 Sb. Náměstek pro státní službu, § 185 - Zákon o státní službě č. 234/2014 Sb Zákon č. 234/2014 Sb., o stání službě, § 104-106 HLAVA III SLUŽEBNÍ VOLN

Portál veřejné správ

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č

1 Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce). 2 Podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní službě). Článek II . Preambul f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje ve smyslu § 24 odst. 6 zákona výběrové řízení na služební místo referenta právních analýz II. v oddělení právním ve Vízovém odboru MZV ČR v oboru služby: Zahraniční vztahy a služba f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje ve smyslu § 24 odst. 6 zákona výběrové řízení na služební místo referenta CSDP v oddělení společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) EU v Odboru bezpečnostní politiky v MZV ČR v oboru služby.

Ústava zákon . 1/1993 Sb., Ústava eské republiky, ve znění pozdějších předpisů ZP zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění do 1. 1. 2015 ZSS zákon . 234/2014 Sb., zákon o státní službě, ve znění pozdějších předpisů Pozměňovací návrh Pavly Golasowské a Mariana Jurečky k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 798) Návrh A. Navrhované vložení § 190a označit jako novelizační bod 11 a před tento bod vloži f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje v souladu s § 57 odst. 3 zákona první kolo výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel/ka odboru právního a správního v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kód. písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada - ředitel Katastrálního pracoviště Pelhřimov na Katastrálním úřadu pro Vysočinu v oboru služby 55. Zeměměřictví a katastr nemovitostí slova podle § 55 služebního zákona (zákona č. 218/ /2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který na-bývá účinnosti dnem 1. ledna 2007nahrazují slovy podle § 72 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. 23. V příloze v části B v náplni položky 5026 se za větu první vkládá věta Na tuto položku.

Zákon o státní službě č

10. zákon ze dne 26. května 2016, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: § 99 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě..

302/2014 Sb. NAÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. prosince 2014 o katalogu správních inností ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., a nařízení vlády č. 352/2019 Sb. Vláda nařizuje podle § 145 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě: § 1 P edmt psobnost Část první zákona č. 426/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní službě), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada Oddělení pozemkových úprav, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj...

Zákon č. 234/2014 Sb., o stání službě, § 104-106 HLAVA III ..

Aktuální informace - Státní služb

Vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním II, Odbor

Česká školní inspekce ČR - KARIÉR

 1. Správa základních registrů - Služební místo rada / odborný
 2. Etický kodex zaměstnanců Vláda Č
Odborný referent – veterinární technik oddělení VHS Tábor

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo

 1. Pozměňovací návrh k senátnímu návrhu zákona
 2. Vrchní ministerský rada - ředitel/ka odboru právního a
 3. Prezident republiky podepsal deset zákonů - Pražský hra
 4. 438/2020 Sb. - Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v ..
 5. 302/2014 Sb. - mpsv.c
 6. Služební zákon Zákon č
úřad práce hlučín | viladomyveleslavin
 • Plemena koní v čr.
 • Mirage f1ad.
 • Miliardar sazka.
 • Exsikátor simax.
 • Ovládací panel tt.
 • Josef čapek alena čapková.
 • Audio bible mp3.
 • Xsr 700 motorkari.
 • Klín do postýlky ikea.
 • Hologram projector.
 • Jezevčí mast zkušenosti.
 • Jemenský přístav křížovka.
 • Jazzfestbrno 2016.
 • Letadlo prášek video.
 • Polyneuropatie dkk.
 • Vodafone phone.
 • Kam do asie v prosinci.
 • Mapa francie řeky.
 • Nehoda online.
 • Kardiologický kongres brno 2019.
 • Karyotyp muže.
 • Pstruh na másle na grilu.
 • 37 1tt.
 • Maranta leuconeura.
 • Twist tanec video.
 • Zumba vyskov.
 • Alfie allen filmy a televizní pořady.
 • Barbecue omáčka mcdonald.
 • Youtube sinatra strangers in the night.
 • Lodní šroub bazar.
 • Dalai lama xiv.
 • Tapety na kachličky do koupelny.
 • Banánové muffiny vegan.
 • Pokojovky monstera.
 • Hydraulický píst výpočet.
 • Tajemný let online cz dabing.
 • Volvo fh 500 interior.
 • Kabel k externímu disku verbatim.
 • Therme erding toboggan.
 • Vzduchovka 18j.
 • Dell shop.