Home

Vejcorodí a vejcoživorodí

Způsob rozmnožování živočichů např. ryb, obojživelníků a plazů, při kterém se vejce inkubují a vyvíjejí v těle samice. Zárodky čerpají výživu pouze z vajec a líhnou se během porodu nebo těsně po něm Vejcorodí Domovinou vejcorodých je Austrálie, kde jich ještě dnes žije asi sedm druhů. Předkové ptáků a savců byli tedy plazi. A typickým způsobem rozmnožování plazů je snášení vajec. Plazí způsob rozmnožování si ze savců zachovali pouze ptakořitní, kteří by se docela dobře mohli jmenovat plazořitní Vejcorodí. Nová rubrika; Jsou to nejprimitivnější savci. Kladou vejce a vylíhlá mláďata se živí mateřským mlékem.U samice nejsou vyvinuty bradavky, ale mléko se roní v kapkách z přeměněných potních žlaz na břiše samice a mláďata je slízávají.patří zde ptakopysk a ježura

Vejcorodí - kladení vajec. Vejcoživorodí - nejčastěji, líhnou se těsně před porodem nebo po porodu, kladení vajec s pevnou skořápkou (nejrůznější tvary a barvy) Živorodí - jedinec se vyvíjí už v těle matky a začíná tam samostatný život (může dokonce pojídat i své sourozence), nejméně mláďa zpravidla vejcorodí, i vejcoživorodí, zcela výjimečně živorodí ve srovnání s obojživelníky - rozvinutější mozek, dokonalejší pohybové schopnosti výměna kůže - svlékání - hadí vcelku - košilka, většina ještěrů po částech, u některých výrazná barvoměna - chameleon - pigmentová zrnka v buňkác

Vejcoživorodost - ovoviviparie MeziStromy

®: vnitřní oplození; vejcorodí × vejcoživorodí (zárodky vyživovány žloutkem a sekrety stěn vaječníku) × živorodí (zárodky vyživovány krevním oběhem matky); nitroděložní kanibalismus; zárodečný vývoj může trvat i více než rok; vývoj přímý paryby dělíme na CHIMÉRY a PŘÍČNOÚSTÉ (žraloci a rejnoci - jsou vejcorodí, o svá vejce i mláďata pečují - jsou draví a svoji kořist polykají vcelku Zástupci: Krokodýl nilský, Aligátor severoamerický, Kajman černý, Gaviál indický Řád: Šupinatí. Podřád: Ještěři - jsou živorodí, vejcorodí nebo vejcoživorodí - převážně suchozemští - dokáží měnit své. - vejcorodí nebo vejcoživorodí (chladné a vlhké oblasti) = = oplozená vajíčka zůstávají v těle samičky, mláďata se pak líhnou při kladení) - zrak - dobře vyvinutý - oční víčka nesrostlá, pohyblivá.

Vejcorodí Referát » Splhej

Většina žraloků rodí přímo živá mláďata, někteří z nich jsou vejcoživorodí t.j. že snášejí vajíčka v době klubání mláďat, třetí skupina jsou vejcorodí a ti kladou již oplodněná vajička. Plazi jsou vejcorodí nebo vejcoživorodí a jen málo druhů je živorodých. Vejce musí snášet na zem, kde je zahrabávají do různých materiálů a dále se o svá mláďata nestarají. Pouze některé druhy mají vyvinutou péči o mláďata. Například krokodýli hlídají hnízda s vejci až do vylíhnutí Vejcorodí Datum (období) tvorby: 20. 8. - 21. 8. 2012 Ro čník: osmý Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Vzd ělávací oblast: přírodopis Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republik vejcorodí= snáší vejce s blanitou skořápkou vejcoživorodí= snáší vejce těsně před vylíhnutím živorodí= rodí živá mláďata Vývoj plazů nejstarší skupina plazů se vyvinula z obojživelníků tuhé obaly vajec → vejce na souši druhohory = éra plazů nejznámější -dinosauři(velejštěři vejcorodí × vejcoživorodí (zárodky vyživovány žloutkem a sekrety stěn vaječníku) × živorodí (zárodky vyživován krevním oběhem matky), nitroděložní kanibalismus, zárodečný vývoj může trvat i více než rok - typický je nitroděložní kanibalismus mezi mláďaty.

o vejcorodí, vejcoživorodí, pravá živorodost. o objevena i partenogeneze • vylučovací soustava. o pravé ledviny - metanefros. o kloaka. o močový měchýř. 3. Srovnání tělesné stavby obojživelníků a plazů. Srovnání ekologických nároků obojživelníků a. plazů. Srovnání rozmnožování obojživelníků a plaz Většinou vejcorodí často vejcoživorodí, někdy živorodí. 17) Želvy - mají anapsidní lebku (bez spánkových jam a jařmových oblouků), u recentních druhů bezzubé čelisti kryté ostrými rohovitými lištami, obvykle 5 prsté končetiny, tělo kryjí drobné nepřekrývající se šupiny a krunýř, neurální desky jsou.

Vejcorodí - Savc

Páří se v dubnu až květnu a převažující vejcoživorodí jedinci rodí živá mláďata v září až říjnu. Vejcorodí jedinci se na našem území pravděpodobně nevykytují. Živí se drobnými bezobratlými živočichy, žere plže, červy, larvy i dospělce hmyzu ap Vejcorodí (oviparní) - kladou vejce na souš, nezahřívají (neinkubace) Vyvinuté vaječné obaly - skořápka, papírová blanka, bílek Skořápka - kožovitá (ještěrky), zvápenatělá (želvy) Vejcoživorodí (ovoviviparní) - zadržování vajec ve vejcovodech (užovka Vejcorodí, vejcoživorodí - mláďata prorážejí obal vaječným zubem na čenichu. Ekologie: po celém světě mimo polární oblasti, velice rozšíření v suchých teplých oblastech, mořské želvy. výlučně vodní, jen při nakladení vajec vylézají na souš. ŽELV Vývoj Oplození vnitřní. Vývoj ve vejci: bílek, papírová blána, skořápka. Oviparní - vejcorodí (mláďata vaječný zub). Ovoviviparní - vejcoživorodí (ještěři a hadi). Viviparní - živorodí - redukované vaječné obaly - primitivní placenty (zmije, agamy, gekoni). Žloutkový váček. Obal - amnion

Žraloci - referát Oktáva

Jsou zpravidla vejcorodí (někteří vejcoživorodí n. živorodí). Vejce mají vaječné obaly podobně jako ptáci - bílek, papírová blána a skořápka, která ale většinou nevápenatí. Na rozdíl od ptáků a plazů však nemají pravou termoregulaci čili endotermii; jsou poikilotermní ektotermové (nestálá tělesná teplota. vejcorodí, vejcoživorodí, živorodí Žraloci: žralok obrovský, žralok velrybí, máčka skvrnitá, žralok kladivoun, žralok bílý (lidožravý), žralok útesový, žralok tygří, piloun obecný - protažená horní čelist sloužící k hrabán Štíři jsou: a) vejcorodí, b) vejcoživorodí, c) živorodí. stonožkovci - Myriapoda Jaké jsou tři základní rozdíly mezi stonožkami a mnohonožkami? Proč se v chovech nedoporučuje manipulace s velkými druhy stonoh? korýši (Crustacea) Kde se vyskytují listonozi

Žraloci: Stavba těla

Přírodopis 7. :: Pomocnik

Obojživelníci - biologie, online sešit

Plazi - Wikipedi

Video: Vačnatci - Savc

PLAZI všichni plazi dýchají plícemi stavba plic se značně liší: hadi: zadní část plic vytváří vzdušné vaky ( zásobárna vzduchu) mezižeberní svaly > dýchací pohyby protáhlé tělo > asymetrie vnitřních orgánů zakrnělá levá plíc Scinkovití jsou vejcorodí, vejcoživorodí i živorodí (viviparní). Obr. Scink rodu Mabuya. Dobře patrné je stejnocenné ošupení, které se na břiše, hřbetě a na bocích příliš neliší (Foto VB). Z několika evroých scinků zasahuje nejdále na sever (Slovensko) krátkonožka evroá(Ablepharus kitaibelii). Je to. oporu těla tvoří struna hřbetní; trávicí soustava na břišní straně a v přední části s žaberními otvory. nad strunou v hřbetní části leží nervová trubice; podkmen PLÁŠTĚNCI; Mořští živočichové, jen larvy mají typické znaky pro strunatce - strunu, dospělci mají rozšířený hltan s žaberními otvory a kolem celého těla plášť s tunicinem = tunik Žraloci jsou vejcorodí, vejcoživorodí nebo živorodí. Většina se líhne z vajec kladených na dno a někteří žraloci (živorodí) přivádějí na svět mláďata. Po narození se o sebe žraločí miminka musí postarat sama. Mezi moje favority patří žralok tygří (Galeocerdo cuvier), nazývaný také tiger shark

vejcorodí - definice - češtin

Do které skupiny patří většina ještěrů (vejcorodí, vejcoživorodí, živorodí)? vejcorodí. Kam kladou ještěři vajíčka? (2 př.) do jamek v zemi, do štěrbin. V jakých oblastech převládá u ještěrů vejcoživorodost? (chladné/teplé; suché/vlhké) v chladných, vlhkýc Žraloci svá mláďata přivádí na svět dvěma způsoby: Jsou buď oviparní-vejcorodí a nebo ovoviviparní-vejcoživorodí. V prvním případě žraločí samice klade takováto vejce jako. Transcript Podkmen Obratlovci Podkmen Obratlovci Přibližně polovina jich obývá vodní prostředí Chorda je v dospělosti redukována Mozek 5 částí VS párové ledviny CS uzavřená Hemoglobin Nadtřída bezčelistnatci, čelistnatci Nadtřída Bezčelistnatci chorda po celý život Všech 7 žaberních oblouků Bez čelistí a párových končetin Třída Kruhoústí Třída. !!!šedá kůra mozková!!! !!! 12 párů hlavových nervů!!!smyslová soustava čich, zrak - nejdůležitější zrak - komorové oko kryto 3 víčky (u hadů víčka srůstají a jsou průhledná), 3. - mžurka . ve vodě a při větru slzné žlázy barevné vidění zaostření je zajištěno vyklenutím čočky conus = kuželík - difuze živin do oka čich - v dutině nosní.

Paryby (Chondrichthyes) - Biomach, výpisky z biologi

 1. - většinou vejcorodí, ale i vejcoživorodí a živorodí (zmije) - všichni hadi jsou draví - někteří hadi jedovatí (kořist zabijí jedem, který se uvolní z jedové žlázy ústící do jedových zubů), škrtiči (kořist udusí a spolknou), nebo kořist spolknou živo
 2. 00:05:44 Proto se jim říká vejcorodí. 00:05:47 Ale když se z vajíčka mláďata vylíhnou hned po nakladení, 00:05:51 říká se plazům vejcoživorodí. 00:05:55 A takový ještírek scink patří mezi plazy k výjimkám, 00:06:00 které rodí živá mláďata. 00:06:03-Trpaslíku, z čeho ses vyklubal ty? To by mne fakt zajímalo
 3. Tento web byl vytvořený jako pomůcka k hodinám přírodopisu a zároveň také jako stránky třídní, kde rodiče i žáci naleznou potřebné informace jak k výuce tak k chodu třídy a školy. Přiložené materiály a fotografie jsou zakázané dále šířit (porušení autorských práv)
 4. FYLOGENEZE ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVY Tereza Rojková NEPOHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ POHLAVNÍ ROZMNOŽNOVÁNÍ JEDNOBUNĚČNÍ MNOHOBUNĚČNÍ JEDNOBUNĚČNÍ MNOHOBUNĚČNÍ Dělení:buňka se rozdělí na 2 stejné části, příčné (nálevnící), podélné (bičíkovci) Dělení (fisiparie): rozdělení mateřského jedince na více částí (žahavci, kroužkovci) Paratomie (přestavba.
 5. Vejcorodí plazi kladou svá vajíčka vždy na souš a ve většině případů se o ně již nestarají. Částečná péče o potomky je dokumentována pouze u některých pokročilých druhů. Například krokodýlí samice chrání hnízdo s vajíčky a po vylíhnutí pomáhá mláďatům do vody

Obratlovci (amniota) - podrobná otázka z biologie

Jsou to vejcorodí plazi, samice klade po 40-60 dnech březosti 15-45 vajíček do 10-20 centimetrů hluboké díry. Mláďata se líhnou za 160-240 dní při teplotě 17-29 °C. Chvíli jsem chameleona pozoroval vejcorodí nebo vejcoživorodí; kulaté zorničky! užovka obojková. náš nejběžnější had; tmavě zelená nebo hnědá se žlutými půlměsíčky za hlavou; vejcorodá; tanatóza - lehne si na záda, otevře tlamu (teče jí krev nebo sliny), produkuje páchnoucí látku ->předstírá smrt; užovka podplamatá. vázaná na vodu. dvě podtřídy: 1. vejcorodí. 2. živorodí. podtřída: Vejcorodí. řád: Ptakořitní - snášejí vejce (vývoj není v děloze) ježura autralská - protáhlý čenich dopředu. ptakopysk podivný - zobák, blány, srst, plochý ocas - kormidlo (plave rychleji než ryby) podtřída: Živorod 7.C PŘÍRODOPIS DISTANČNÍ VÝUKA 10.11. - úterý - online přírodopis - 7.C Ahoj holky a kluci, dnes jsme na online hodině: 1. zopakovali z minulé hodiny zástupce plazů - JEŠTĚRY, prošli cvičení z PS a upevnili základní pojm

Hroznýš královský ( Boa Constrictor ) - Užovka červená obecně

Momentálně je embryo zhruba 2,5 měsíce staré, líhne se obvykle ve 4,5 měsících. Přijďte se na něj k nám na Břevnov podívat :-) Nejbližší otevírací doba je čtvrtek 13-19h. Žraloci svá mláďata přivádí na svět dvěma způsoby: Jsou buď oviparní-vejcorodí a nebo ovoviviparní-vejcoživorodí • Vejcorodí • Vejcoživorodí • Živorodí - hroznýšovití, užovka hladká, většina zmijí a chřestýšů Při líhnutí mláďata využívají vaječný zub, který může přetrvávat až do 2 týdnů staří. Při zakousnutí se hada jednoduše zbavíme ponořením do vody. ČELEĎ: BOIDAE - HROZNÝŠOVIT Hadi vejcorodí. Jsou chovatelsky nároční. Většina hadů se totiž o vejce nestará. Dělají to krajty, které se kolem nakladených vajec obtočí, zahřívají je a mají schopnost kontrolovat teplotu. V chovu se to ale podaří málokdy. Druhým hadem, který se o vejce stará, je kobra královská, která dokonce vybuduje jakési hnízdo Jsou vejcorodí nebo vejcoživorodí, přičemž u druhé skupiny může docházet k nitroděložnímu kanibalismu. Vajíčka jsou hranatá a veliká, u některých druhů přes 20 cm. Struna hřbetní začíná být zaškrcována obratly (ale stále je souvislá). Žraloci mají v těle zvláštní látku skvalen. Slouží k nadlehčování. Užovky jsou jak vejcorodí (oviparní), tak i vejcoživorodí (ovoviviparní). Některé druhy chrání svá vejce podobně jako krajty, většina však klade vejce na vlhká, vyhřátá místa a o snůšku se již dále nestará

Žraloci, mihule, rejnoci - Biologie - Referáty Odmaturu

 1. Jsou vejcorodí nebo vejcoživorodí, přičemž u druhé skupiny může docházet k nitroděložnímu kanibalismu. Vajíčka jsou hranatá a veliká, u některých druhů přes 20 cm. Struna hřbetní začíná být zaškrcována obratly (ale stále je souvislá). Žraloci mají v těle zvláštní látku skvalen
 2. Užovky jsou jak vejcorodí (oviparní), tak i vejcoživorodí (ovoviviparní). Některé druhy chrání svá vejce podobně jako krajty, většina však klade vejce na vlhká, vyhřátá místa a o snůšku se již dále nestará. Jedná se většinou o hady nejedovaté, mnohé druhy však mají v zadní části tlamy vyvinutou tzv
 3. a) vejcorodí. b) živorodí. c) vejcoživorodí. d) mezi žraloky najdeme druhy se všemi výše uvedenými typy rozmnožování. 7. Kolik smyslových orgánů má žralok: a) 5. b) 8. c) 6. d) 7. 8. Který smyslový orgán žraloka je nejcitlivější? a) zrak. b) sluch (detekce zvuku o nízkých frekvencích na značnou dálku) c) čich. d.
 4. vejcorodí = snáší vejce s blanitou skořápkou vejcoživorodí = snáší vejce těsně před vylíhnutím živorodí = rodí živá mláďata Vývoj plazů nejstarší skupina plazů se vyvinula z obojživelníků tuhé obaly vajec → vejce na souši druhohory = éra plaz

Reptilia (plazi) BioLib

Štíři jsou gonochoristé; vejcorodí nebo vejcoživorodí. Pečují o svá mláďata, samice je nosí na zádech. Klepeta jsou využívána i při námluvách. Štíři s jejich pomocí jakoby tančí. Při těchto tancích dochází k předání spermií do pohlavního ústrojí samice a) vejcorodí - vajíčka vápenatá nebo kožovitá, nezahřívají je želvy, krokodýli b) vejcoživorodí - mláďata se líhnou v době kladení vajíček ještěrka, slepýš c) živorodí - zmije 1. ŽELVY - žijí na souši i ve vodě, jsou dlouhověké (až 100 let) - kůže krytá kostěný Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků Rozlišují se hadi oviparní (vejcorodí= kladou vejce) a ovoviviparní (vejcoživorodí - vejce se vyvíjí ve vejcovodech matky a ta pak rodí živá mláďata, např. zmije). Téměř všichni oviparní hadi nakladou svá vejce a více se o ně nestarají

Strunatci I. - paryby, ryby Studijni-svet.c

- přímý vývin, vejcoživorodí nebo živorodí - vyvíjí se vaječný zub na proražení vaječných obalů - vývoj přímý - častá je ovoviviparie . Vývoj : - vývoj probíhá na suchu - mají obaly : a) seróza - ochranná f-c Jsou vejcorodí, vejcoživorodí nebo živorodí, přičemž u druhé skupiny může docházet k nitroděložnímu kanibalismu. Vajíčka jsou hranatá a veliká, u některých druhů přes 20 cm. Mláďata žraloků přicházejí na svět dvěma způsoby. Většina z nich se líhne z vajec kladených na dno Title: PTAKOŘITNÍ Author: Zuzana Kruťová Last modified by: reditelka Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Other title Úterý 3. 11. Vypočítej do školního sešitu 84/4, 85/6,8 a 86/B1/ 4 Středa 4. 11. Do školního sešitu 86/B2/1. Pracovní sešit 52/16

PPT - ZOOLOGIE PLAZI - REPTILIA PowerPoint Presentation

Žraloci jsou vejcorodí, vejcoživorodí nebo živorodí. Většina žraloků se líhne z vajec kladených na dno a někteří žraloci (živorodí) přivádějí na svět mláďata. Po narození se o sebe žraločí miminka musí postarat sama. Mezi moje favority patří Žralok tygří (Galeocerdo cuvier), nazývaný také tiger shark. § vejcoživorodí § imunní · anakonda velká. o nejtěžší had světa. o Amazonský deštný prales. o olivově, nebo žlutohnědě zbarvené tělo + s okrouhlé tmavé, až černé skvrny. o Od očí se až ke koutkům tlamy má nažloutlé, bílošedé, nebo načervenalé, černě olemované proužky - vejcorodí - živorodí - často i vejcoživorodí Třída: Plazi (Reptilia) • rozmnožovací soustava: - vejce většinou na souši • bez péče, nezahřívaná - u želv trvá vývoj ve vejcích přes rok - u haterie dokonce 1214 měsíců - vývoj přímý (bez larvy vejcorodí, vejcoživorodí ; rohovitá nebo vápenitá skorápka ; obaly embrya ; místo pro snušku ; dlouhá inkubace ; mládata - rohovitý nebo kostený zub ; vývoj prímý ; Wolfovy (samcí), Müllerovy (samicí) vývody ; teritoria, rituály; 9 vývoj. z krytolebcu ; pred 300 miliony let (prvohory) 2 vetve ? savci a ptáci ; puvodne. Podtřída: Ocasatí (Caudata) • protáhlé tělo, dlouhý ocas, 4 stejně vyvinuté končetiny • redukce četných krycích kostí • převažuje vnitřní oplození • vejcorodí, vejcoživorodí i živorodí • častá je neoteni

Boidae - ovovivipar - ( vejcoživorodí ) , rodí blanitá vejce s již vyvinutými mláďaty !! Než budeš příště chtít někoho zesměšňovat, nejprve si prostuduj plazy, pak můžeš, ale teď to nebylo na místě. Tak se měj hezky a uvítám raději něco přínosného. Ládi - největší (velemlok japonský až 160cm), žebra, larvální stádium - keříčkovité vnější žábry, poměrně velká schopnost regenerace, převážně jsou vejcorodí, někteří vejcoživorodí, živorodý je jen mlok skvrnitý - mlok skvrnotý [salamandra salamandra] - vázán na vodu i v dospělost Šupinatí snášejí vajíčka v kožovitých, někdy zvápenatělých obalech. Jsou vejcorodí, vejcoživorodí, vyskytuje se i primitivní živorodost. Nejstarší zástupci jsou známi z triasu. Recentní formy jsou většinou suchozemské, některé druhotně obojživelné nebo vodní

• Vejcorodí: 40% druhů(všichni rejnoci, malotlamci, různozubci) Vejcoživorodí: video ROZMNOŽOVÁNÍ • Živorodí: Vývoj embrya několik týdnůaž 15 měsíců. •Nitroděložní výživa embrya - oophagye - pojídaní ovulovaných neoplodněných vajíček (thresher, mako, great-white vejcorodí - velké vajčko (až 30 cm) kryté rohovitými obaly + výrůstky přichytky (?120?) vejcoživorodí - vajčko se vyvíjí v děloze matky, spodní část Mülerových chodeb - jen ze žaludku a sekretu vejcovod NŘ: LEPIDOSAUŘI. Haterie novozélandská: živoucí fosílie, 3.oko, druhohory, až 100 let. Ř: ŠUPINATÍ . PŘ: JEŠTĚŘI- svlékání kůže(několikrát za. Vejcorodí. U nás vzácně 1 druh: Elaphe longissima. Rod CORONELLA (užovka) Laurenti, 1768 . Hadi se zcela hladkými šupinami. Nejsou vázání na vodu, obývají světlé lesy a křoviny. Živí se převážně ještěrkami, které po uchvácení ovíjejí a přidržují (ale neusmrcují) smyčkami těla. Vejcoživorodí. U nás 1 druh Vejcorodí. plazi kladou svá vajíčka vždy na souš a ve většině případů se o ně již nestarají. Částečná péče o potomky je dokumentována pouze u některých pokročilých druhů. Například krokodýlí samice chrání hnízdo s vajíčky a po vylíhnutí pomáhá mláďatům do vody. Pak je opouští. Vejcoživorod

Hadi jsou vejcorodí, vzácněji vejcoživorodí (např. zmije). U zástupců z třídy obojživelníků jsou známy nejrůznější typy přechodů od života ve sladké vodě k životu na souši. Na vodní prostředí jsou vázáni přinejmenším svým rozmnožováním (žáby, mloci, čolci). Chybí jim zárodečné obaly Vejce plazů jsou chráněná před vyschnutím obaly: u želv a krokodýlů má vejce pevnou vápenitou skořápku u šupinatých má vejce tuhou blanitou nebo kožovitou skořápku. plazi vejcorodí plazi vejcoživorodí plazi živorodí Samice většiny plazů snášejí vejce na chráněná místa se stálou teplotou a vlhkostí

druhoústí živočichové - obojživelníci, plazi - DobréZnámky

Vejcorodí Referát » Splhej. Ptakořitní mají vyměšovací otvor, kloaku, upravený stejně jako ptáci a plazi. Kloaka je latinské slovo a znamená původně odpadovou stoku. V kloace se sbíhají močovody, které odvádějí z těla moč, a ústí do ní střevo, kterým odchází z těla trus. keane ban Předmět: Český jazyk Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Vršecká Zadání platí pro období: 2.11. - 6.11.2020 Email: Jana.Vrsecka@zsgvodnany.cz Pondělí 2. listopadu - online hodina - Učebnice str. 23 - Některé odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen Vzhledem k tomu, že ale zatím nikdo nezjistil, jak se snorci rozmnožují, netuší se, zdali jsou vejcorodí, živorodí nebo dokonce vejcoživorodí a není tak ani možné potvrdit jejich schopnost kladení vajíček. Natož do anomálie. JEŽEK. Vzácný artefakt, který vypadá jako hrouda bílého kamene, ze které vyrůstají. vejcorodí - samice naklade vajíčka, ty se uchytí např. v chaluhách a později se vylíhnou malí dravci vejcoživorodí - samice naklade vajíčka a ty se hned vylíhnou. nitroděložní kanibalismus - mláďata se vylíhnou už v těle matky a mohou požírat sourozence → přežije ten nejsilnější, Žraloci charakteristika: skupina pocházející už z druhohor střední až velké rozměry chrupavčitá kostra čelisti = několik řad zubů - dýchacím orgánem jsou žábra žábra Obr. 1 chiméry rejnoky žraloky dělí se na: Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 ŽRALOCI torpédovitý tvar těla živí se dravě i planktonem - nesouměrná ocasní ploutev (horní lalok ploutve je delší než spodní.

TRÁVICÍ SOUSTAVA. funkce: přijímání potravy, trávení = metabolismus (přeměna látek, získávání živin a energie), odstraňování nestravitelných zbytků. stavba trávicí soustavy:. dutina ústní - mechanické zpracování potravy (zuby, jazyk) a chemické zpracování potravy (sliny). zuby - mléčné (20 - 2 1 0 2, nemají kořeny) a trvalé (32 - 2 1 2 3 Dobrý den, prosím o radu. Dnes jsem bohužel smutně zjístil, že má úžovka vrhla 14 vajec a ty už jsem našel vysušené, protože je vrhla do oblasti teraria, kterou mám vyrobenou, jako saharu Digitální učební materiál Obojživelníci Mgr. Simona Valošková únor 2013 Digitální učební materiál Kmen: STRUNATCI (CHORDATA) Podkmen : PLÁŠTĚNCI (UROCHORDATA) Podkmen : BEZLEBEČNÍ (CEPHALOCHORDATA) Podkmen : OBRATLOVCI (VERTEBRATA) Nadtřída : BEZČELISTNATCI třída : KRUHOÚSTÍ Nadtřída : ČELISTNATCI třída : PARYBY třída : RYBY třída : OBOJŽIVELNÍCI třída. Tento materiál byl vytvořen rámci projektu EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova Digitální učební materiál Plazi Mgr. Simona Valošková duben 2013 Digitální učební materiál Kmen: STRUNATCI (CHORDATA) Podkmen : PLÁŠTĚNCI (UROCHORDATA) Podkmen : BEZLEBEČNÍ (CEPHALOCHORDATA) Podkmen : OBRATLOVCI (VERTEBRATA) Nadtřída : BEZČELISTNATCI třída : KRUHOÚSTÍ Nadtřída : ČELISTNATCI třída : PARYBY třída : RYBY třída : OBOJŽIVELNÍCI třída : PLAZI.

 • Vědomý porod.
 • Zlatníci.
 • Pláž tsambika.
 • Česká meziválečná poezie pracovní list.
 • Jak umístit kusový koberec.
 • Přání na slivovici.
 • Španělské panenky llorens.
 • Radiové vlny škodlivost.
 • Kalhotky s vlastním potiskem.
 • Lidská plemena.
 • Stejnosměrný motor.
 • Glykemicky index tabulka pdf.
 • Stop desire.
 • Platí svatba v las vegas.
 • Ubytování pardubice.
 • Antigen p24.
 • Masové kuličky švédské.
 • Životní sportovní motto.
 • Cena kulatiny 2018.
 • Brzdy bosch recenze.
 • Wtc 7.
 • Android auto de.
 • Bizární význam.
 • Kam na výlet čr.
 • Ikea 10324513.
 • Let balonem pro dva slevomat.
 • Římský bůh pluto.
 • Turingův test otázky.
 • Xenony octavia 2.
 • Tetovani ornamenty.
 • Hmoždinky do betonu.
 • Aplikace plniče.
 • Katalog náhradních dílů toyota yaris.
 • Listnate bonsaje.
 • Elektrický paralyzer test.
 • Jak zabranit tiku v oku.
 • Salamandra alba.
 • Napoleonic wars.
 • Jak uspat dítě bez kojení.
 • Suzuki sx4 s cross.
 • Sada kufrů.