Home

Desítková soustava

Desítková soustava - malá sada

Toto je 100 % vlastní výzkum. Ne, že by informace, zde uvedené, nebyly dosud známy (naprostá většina z nich je známa od starověku, většina malého zbytku je známa z počátků novověku a zbytek z toho - v posledních desetiletích); vlastním výzkumem je seřazení/prezentace těch informací a naznačené souvislosti mezi nimi Desítková soustava se nazývá též dekadická. Ve výpočetní technice a v průmyslu se často využívají také soustavy dvojková, osmičková, nebo šestnáctková. Zápis desetinných čísel v desítkové soustavě je patrný z této tabulky Desítková soustava (o základu deset) využívá pro zápis čísel číslice (0,1,2,3,4,5,6,7,8, nebo 9). Dvojková soustava (o základu dva) používá pro zápis čísel číslice 0 a 1. [1] X Zroj výzkumu Vzhledem k tomu, že je binární soustava vnitřním jazykem elektronických počítačů, měli by počítačoví programátoři.

Převody soustav — Matematika

 1. Obsah bajtu v desítkové, osmičkové a šestnáctkové je chápán jako celé číslo bez znaménka. Tabulka je doplněna i o třicetšestkovou soustavu, která obsahuje číslice od nuly do třicetpětky, přičemž číslice, které neobsahuje desítková soustava jsou vyjádřeny všemi 26 písmeny mezinárodní abecedy
 2. Tedy například šestnácková soustava využívá cifry 0123456789ABCDEF. Zápis čísla v šestnáctkové soustavě je výhodnější v číslicové technice a při programování a to hlavně pro její snadný převod do soustavy dvojkové. Pokud totiž dvojkové číslo rozdělíme do skupin po 4 cifrách, je ho možné okamžitě přepsat.
 3. Obsah balení: 100 jednotkových žlutých kostiček, 10 zelených desítek, 10 modrých stovek a 1 červená tisícovka. Balení vhodné k výuce na 1. i 2. stupni ZŠ. Pomáhá budovat představy operací v desítkové soustavě při manipulaci s kostičkami představujícími jednotky, desítky, stovky a tisíce. Lze využít i k podpoření představy tisíciny. setiny, desetiny

desítková (dekadická, r = 10) dvojková (binární, r = 2) dvanáctková - dnes málo používaná, ale dodnes z ní zbyly názvy prvních dvou řádů - tucet a veletucet; šestnáctková (hexadecimální, r = 16) Tato soustava nezná slovo miliarda, biliarda atd.. Detailní popis Desítková soustava . Pomůcka, která názorně učí desítkovou soustavu a prostorové vnímání. Systémové bloky nabízejí řadu možných aplikací pro různorodější lekce matematiky. Vhodná pro práci ve skupinách. Materiál PVC. V praktické krabici. Sada obsahuje: 100 x červená kostka, 1 x 1 x 1 c Každá číselná soustava, která zobrazuje čísla pomocí mnohočlenu (polynomu), se nazývá polyadická (polynomická) číselná soustava o základu g (desítková soustava má základ 10). Počítače mají však logické obvody, které pracují se dvěma logickými stavy (zapnuto = 1, vypnutu = 0) Desítková indická soustava vznikla v 6. až 8. století. Tento systém se rozšířil prakticky po celém světě. Protože tuto soustavu rozšířili Arabové, nazývá se tato soustava arabská. Do Evropy se dostala až v polovině 10. století, ale trvalo 600 let než ji lidé zvládli Zajímavosti. Desítková soustava má pravděpodobně původ v počtu prstů na obou rukou. Dvanáctková soustava Sumerů je dávána do spojitosti s šestiprstou lidskou rasou, která se vyskytuje v mýtech různých národů. Druhým prozaičtějším důvodem pro tuto soustavu ale může být snazší dělení na třetiny oproti desítkové soustavě nebo fakt, že šestým symbolem.

Šedesátková soustava, také hexagesimální nebo sexagesimální je poziční číselná soustava o základu 60. Šedesátkovou soustavu v kombinaci s desítkovou používali už starověcí Sumerové v Mezopotámii, kde se matematika rozvíjela od počátku 3. tisíciletí př. n. l. Dodnes se šedesátkové dělení používá při měření času a úhlů Detailní popis Desítková soustava - malá sada . Pomůcka, která názorně učí desítkovou soustavu a prostorové vnímání. Systémové bloky nabízejí řadu možných aplikací pro různorodější lekce matematiky. Vhodná pro práci ve skupinách Dvojková a šestnáctková číselná soustava (1/8) · 10:00 Úvod do desítkové a dvojkové soustavy Ukážeme si, jak funguje nám nejznámější desítková soustava a představíme si jiný způsob počítání, dvojkovou neboli binární soustavu desítková (DEC) — decimální, dekadická, r=10. = číselná soustava, která používá pouze dva symboly: 0 a 1. poziční číselná soustava mocnin čísla 2. Používá se ve všech moderních digitálních počítačích, neboť její dva symboly (0 a 1) odpovídají dvěma jednoduše rozdělitelným stavům elektrického obvodu.

Desítková soustava je světově nejrozšířenější zápis čísel a pro lidi nejpřirozenější. I proto, že naše ruce mají 10 prstů. Kromě desítkové soustavy se často používá soustava dvojková/binární (obzvlášť v informatice, protože k zápisu každého čísla jí stačí dva stavy/číslice: 0 a 1) basTER on-line - převod čísel mezi číselnými soustavami. Jak převádět? Aplikace po stisku tlačítka Převod převede zadané číslo v dané soustavě do zadané číselné soustavy.. Známé chyby. Aplikace je ve fázi testování Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Desítková číselná soustava je prakticky nejpoužívanější soustavou v matematice, vědě i technice a i výstupy v numerické technice jsou konvertovány do soustavy desítkové. Dříve se používaly a některé soustavy se ještě používají i jiné číselné soustavy jako je šedesátková nebo dvanáctková

Desítková soustava - ČT edu - Česká televiz

Velká desítková soustava - banka . Běžná cena 4 699 Kč 3 999 Kč 3 999 Kč Skladem ks. Přidat do košíku Akce; Gramatické symboly se stojanem . Běžná cena 799 Kč 750 Kč 750 Kč Skladem. Binární (číselná) soustava má význam i z filozofického hlediska - jedná se o prakticky maximální zjednodušení modelů existujícího světa do formy množiny binárních symbolů; a vlastně jakákoli civilizace pravděpodobně dříve či později dojde ke stejnému způsobu zápisu informací (vlastně se tím do značné míry.

Všechny kategorie 0.1 Sady pro domácí výuku 1.1 - Krokování a numerace 1.2 - Šipkový zápis 1.2.1 Stovková tabulka 1.3 - Sčítání a násobení, rozklad čísla 1.4 - 2D geometrie - dřívka, geodesky, parkety 1.5 - 3D geometrie, stavby, tělesa, jednotky objemu 1.6 - Počítání s penězi 1.7 - Hodiny a čas 1.8 - Zlomky 1.9 - Biland - groše 2.1 - Sociální dovednosti Bezva. Přečtěte si o tématu Desítková soustava. Abychom vám usnadnili vyhledávání zajímavého obsahu, připravili jsme seznam článků souvisejících s tématem Desítková soustava, které hledáte. Najdete zde články, fotografie i videa k tématu Desítková soustava Desítková soustava (dekadická) poziční číselná soustava běžně užívaná v každodenním životě. Má základ Z=10 nejspíše už pro to, jelikož člověk má 10 prstů. Soustava používá číslice 0 až 9. Není však vhodná pro číslicové systémy, jelikož by se muselo rozlišovat 10 různých stavů, například.

Číselné soustavy/Desítková soustava - Wikiverzit

Úvod do desítkové a dvojkové soustavy Ukážeme si, jak funguje nám nejznámější desítková soustava a představíme si jiný způsob počítání, dvojkovou neboli binární soustavu. Navazuje na Čtení a interpretace dat 1 1.1.1 Desítková soustava Př. 1: Na co používal čísla zem ědělec p řed p ěti tisíci lety? Př. 2: Najdi výhody a nevýhody tohoto zp ůsobu zápisu čísel. Př. 3: Najdi zp ůsob, jak pozm ěnit zp ůsob zápisu pomocí čárek, abychom usnadnili p řečtení větších čísel. Př. 4: Přečti číslo zapsané pomocí čárek na obrázku Dvojková a desítková soustava, pracovní list Převeď číslo zapsané vdesítkové soustavě do soustavy dvojkové. Číslo vdes. soustavě:2 Celá čás · desítková (dekadická, r = 10) · dvojková (binární, r = 2) · dvanáctková - dnes málo používaná, ale dodnes z ní zbyly názvy prvních dvou řádů - tucet a veletucet · šestnáctková (hexadecimální, r = 16) · šedesátková - používá se k měření času. Číslice 0-59 se obvykle zapisují desítkovou soustavo Vědečtější a důkladnější vysvětlení najdete třeba ve Wikipedii pod Dvojková soustava. Osmičková (oktalová) soustava má základ osm a posloupnost 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7 a také má své kořeny v počátcích počítačů. Nepoužívá se až tak moc, ale pokud chcete vidět pozůstatky, tak třeba v podobě pojmenování přístupových práv v Linuxu

Desítková soustava Pro desítkovou (dekadickou) soustavu je základ soustavy z = 10 a desítkové cifry jsou. a {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} i = Dvojková soustava Pro dvojkovou (binární) soustavu je základ soustavy z = 2 Každé číslo vyjádřené v poziční soustavě (kromě jedničkové) může mít část celočíselnou a část zlomkovou (např. u desítkové soustavy desetinnou část). Tyto části jsou odděleny znakem, nazývaným desetinnou čárkou (přestože obecně nejde o desetiny) Internetové hřiště České televize pro malé i velké děti

Dříve než desítková se však používala soustava šedesátková, a to ve staré Mezopotámii. Mezopotámie: poziční šedesátková soustava Sumerové psali na hliněnou tabulku, do níž vytlačovali znaky pomocí dvou typů rydel zrákosu či slonoviny. Kolem roku 2600 před naším letopočtem byla zavedena nov Desítková soustava se nazývá též dekadická. Ve výpočetní technice a v průmyslu se často využívají také soustavy dvojková, osmičková, nebo šestnáctková. Zápis přirozených čísel v desítkové soustavě je patrný z této tabulky

Větší hodnoty převádíme výpočtem: Obecně: Z desítkové do libovolné: Postupně celočíselně dělíme základem cílové soustavy, dokud nedojdeme k hodnotě nula, přičemž zbytky po dělení v opačném pořadí představují hodnoty číslic v cílové soustavě Desítková soustava je nejrozšířenější číselnou soustavou, používanou téměř na celém světě. Byla pravděpodobně odvozena od počtu prstů na rukou. Tyto prsty jsou velmi často používány jako primitivní počítací stroj, zvláště malými dětmi, pro jednoduché matematické operace sčítání a odčítání Kája a Mat+Ema+Tika: Desítková soustava, Matematika je jedno velké dobrodružství plné fantazie Archiv pro štítek: desítková soustava Převod desetinného čísla do binární reprezentace. 6 komentáře. Tento text volně navazuje na článek popisující transformaci celého čísla do dvojkové soustavy. V několika ohledech na něj dokonce i odkazuje, proto doporučuji si nejprve prostudovat v něm popsané postupy. Následně. desítková soustava. Najdete na iDNES.cz. Revue Manžel chytil herečku za prs. Sex je požehnáním, vzkázala pohoršeným lidem. Ekonomika Dědička pivovaru Guinness je po smrti, zemřela na následky smolné nehody. Revue Jsem znechucená, říká Eva Burešová, kterou vyfotili s Forejtem z MasterChefa

soustava počítač pracuje pouze se dv ěma číslicemi 0, 1 Desítková soustava Dvojková soustava 0 0 1 1 2 10 3 11 4 100 5 101 6 110 7 111 8 1000 9 1001 10 1010 11 1011 12 1100 13 1101 14 1110 15 1111 16 1000 Matematická pomůcka k výuce desítkové soustavy. Vhodná k demonstraci před celou třídou. Obsahuje: 10 x 1000, 20 x 100, 20 x 10, 30 x 1, 10 x 0.1, 10 x 1/10, 10 x 0.01 Základ 10 - desítková (decimální, dekadická) soustava - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Základ 2 - dvojková (binární) soustava - 0, Desítková soustava V historickém vývoji používal člověk různé číselné soustavy (nepoziční, poziční, o základech 2, 5, 10, 20, 60), nyní umíme počítat v číselných soustavách o jakémkoliv přirozeném základu. Ze všech číselných soustav se jako nejvýhodnější udržela poziční soustava desítková Desítková soustava či dekadická soustava je poziční číselná soustava se základem 10. Pro zápis čísla se používají číslice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

běžně používané číselné soustavy jsou desítková, dvojková a šestnáctková stroje používají dvojkovou soustavu (např. počítače nebo kalkulačky) dvojková soustava = číselná soustava o základu 2; Libovolné číslo N o n+1 kladných a m záporných řádech můžeme v soustavě o základu Z zapsat jako mnohočlen 00:12:40 Desítková soustava se používá odedávna. 00:12:43 Už matematika starověkých Egypťanů byla založena na desítkové soustavě 00:12:48 a používala číslovky až do milionu. Tato soustava je pravděpodobně 00:12:52 odvozena od počítání na deseti prstech rukou. 00:12:56 Ale používají se i soustavy s jiným základem Desítková soustava je to, co asi všichni běžně používáme. Desítková se jí říká proto, protože máte k dispozici právě deset znaků, kterými zapisujeme všechna čísla. Jsou to znaky: 0123456789. Všimtěte si, že desítková soustasva již nemá znak pro číslo deset, to se musí složit ze dvou znaků: 10 VY 32 INOVACE 02 DUM 01 -Procvičování zápisu přirozených čísel v desítkové soustavě - VÝSLEDKY Doplň chybějící čísla: 836 470 836 472 836 474 836 476 836 478 836 48

Napred si zjisti, co je to vlastne ASCII tabulka znakuVis, ze treba pro hodiny nepouzivame desitkovou soustavu, ale sedesatkovou ?K čemu je dobrá 16ková soustava?Myslis, ze je lepsi psat 1111111100000000 nez F0 ?Zkus se podivat, zda se ti bude dvojkova soustava lip prevadet do desitkove nebo do 16-kove Desítková soustava V tomto tématu velice rychle shrneme základní informace o desítkové soustavě a zamyslíme se na informační hodnotou různě dlouhých čísel. Možná si ze základní či střední školy ještě vzpomenete, že existovalo něco, čemu se říkalo Římské číslice desítková soustava translation in Czech-Polish dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Šestková soustava má zajímavé vlastnosti, pokud jde o studium prvočísel. Každé prvočíslo (kromě 2 a 3) končí v šestkové soustavě buď na 1, nebo na 5. To lze dokázat: Končí-li číslo na sudé číslo, je samo sudé, tedy dělitelné dvěma. Končí-li na 3, je dělitelné třemi. Zbývá tedy pouze 1 a 5 Desítková soustava. Lze se také setkat s názvem decimální soustava, číslo v této soustavě je např. (401) 10. Vzhledem k tomu, že desítková soustava je nejpoužívanější, čísla se zde zapisují bez udání základu, tzn. že pouhý zápis 401 znamená totéž, co v předchozím zápise

Desítková neboli dekadická číselná soustava je nejstarší a nejpoužívanější číselnou soustavou. Používá se v běžném životě, ve vědě Desítková soustava je soustava mocniny čísla 10. Tuto soustavu používáme jak v běžném životě, tak při výpočtech v matematice, fyzice, zeměpisu atd. * Původ pravděpodobně v počtu prstů na rukou. Dvojková soustava Dvojková (binární) soustava je poziční číselná soustava, která používá dvou symbolů.

Vyjádření desetinných čísel v desítkové soustav

 1. desítková soustava preklad v slovníku čeština - slovenčina na Glosbe, on-line slovník, zadarmo. Prechádzať milióny slov a slovných spojení vo všetkých jazykoch
 2. Historie:Desítková soustava se používá odedávna. Už i egyptská matematika byla založena na desítkové soustavě; egyptština měla k dispozici číslovky až do miliónu
 3. Desítková soustava. Obvyklý způsob vyjádření informace; Obsahuje znaky 0-9; Je srozumitelná; Dvojková (Binární) soustava. Soustava využívající znaků 0 a 1; Možnost zakódovaní informace pomocí el. Impulsů 0 - proud neprochází, 1 - proud prochází; Označuje se také jako strojový kód; Šestnáctková.
 4. Chceš se technologicky podílet na vývoji ČSFD.cz?Pokud ovládáš Python a PHP, jsi zodpovědný a rád se učíš novým věcem, pak hledáme přímo tebe
 5. Desítková / dekadická soustava Desítková / dekadická soustava (DEC), příklad: 67418209 d. Desítková je běžně užívanou soustavou v občanském životě. Její používání je dána historickým vývojem a již Egypťané používali soustavu se základem 10. Zápis v desítkové soustavě (pouze je-li to nutné) bývá doplněn o.
 6. This page was last edited on 18 June 2019, at 08:14. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply
 7. Jeho druhá trefa v sezoně Premier League tentokrát West Hamu body nepřinesla. Tomáš Souček skóroval proti Manchesteru United, ale Hammers padli 1:3. Doplatili na neproměňování šancí, za což je soupeř potrestal. Kvalitní výkon ale může mít vliv směrem do budoucna. Ten výkon je dobrý pro naše sebevědomí a náladu, konstatoval český reprezentant

Desítková soustava. sada prostorových názorných pomůcek s magnetickým povrchem ; ve 4 různých barvách ; uloženo na třídícím boxu ; vyrobeno z přírodního dřeva ; sada obsahuje 25 krychliček (jednotky) sada obsahuje 12 sloupců z deseti krychliček (desítky) sada obsahuje 12 destiček ze 100 krychliček (stovky

Jak převádět z desítkové do dvojkové soustavy: 10 Krok

Tabulka číselných soustav - Milevsk

Badatelsky orientované vyučování v matematice (desítková soustava a velká čísla) - Soňa RONČÁKOV desítková soustava {ženský rod} volume_up. desítková soustava. volume_up. decimal system {podstatné jméno} Příklady použití.

Učební a didaktické pomůcky do výuky matematikyMontessori desítková soustava - soukromé vzdělávací organizace

Převody číselných soustav online - Převod desítková

Články na Deník.cz se štítkem desítková soustava Dumy.cz - sdílejme společně. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na tém 4286 D = 4·10 3 + 2·10 2 + 8·10 1 + 6·10 0 = 4·1000 + 2·100 + 8·10 + 6 = 4286 D. Binární (dvojková) soustava . základem je číslo 2 (r = 2) pro zápis čísel používá symboly 0 a 1 používá se ve všech moderních digitálních počítačích a elektronice, neboť její dva symboly (0 a 1) odpovídají dvěma jednoduše rozdělitelným stavům elektrického obvodu (vypnuto a. Desítková soustava. V historickém vývoji používal člověk různé číselné soustavy (nepoziční, poziční, o základech 2, 5, 10, 20, 60), nyní umíme počítat v číselných soustavách o jakémkoliv přirozeném základu. Ze všech číselných soustav se jako nejvýhodnější udržela poziční soustava desítková

Desítková soustava

 1. Př. desítková soustava 5321 =5⋅103 +3⋅102 +2⋅101 +1⋅100 Číslice tvořící zápis čísla jsou vlastně koeficienty polynomu obsahujícího mocniny základu - v tomto případě je základ 10 => desítková soustava. Obecně: základem soustavy může být libovolné přirozené číslo větší než 1
 2. Každá číselná soustava, která zobrazuje čísla pomocí mnohočlenu (polynomu), se nazývá polyadická (polynomická) číselná soustava o základu g (desítková soustava má základ 10). Počítače mají však logické obvody, které pracují se dvěma logickými stavy (zapnuto = 1, vypnutu = 0), a proto je základem dnešních.
 3. Matematická pomůcka k výuce desítkové soustavy. Vhodná k demonstraci před celou třídou. Obsahuje: 10 x 1000, 20 x 100, 20 x 10, 30 x 1, 10 x 0.1, 10 x 1/10, 10 x 0.0
 4. Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji
 5. Překlad slov a slovíček z češtiny do angličtiny zdarma. Anglický slovník (česko-anglický slovník) Pro český výraz desítková soustava bylo nalezeno překladů: 1 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 0)

Články na Děčínský deník se štítkem desítková soustava Soňa RONČÁKOVÁ Diplomová práce Badatelsky orientované vyučování v matematice (desítková soustava a velká čísla) Inquiry based mathematics education (decimal system and large numbers

Získání informace o tom, že neexistuje pouze desítková soustava. Seznámení s převody z desítkové do dvojkové soustavy. Klíčová slova: P16_dotkin, dvojková soustava, převody, desítková soustava, aplikace, tablet, Z. • Desítková soustava má pravděpodobně původ v počtu prstů na obou rukou. • Dvanáctková soustava Sumerů je dávána do spojitosti s šestiprstou lidskou rasou, která se vyskytuje v mýtech různých národů. Druhým prozaičtějším důvodem pro tuto soustavu al říká se jí desítková soustava : Do roku 1971 se jedna libra dělila na 20 šilinků. Každý tento šilink dále sestával z 12 pencí. Jedna pence byla tedy 1/240 libry. 15. února 1971 byla provedena decimalizace (začala se používat desítková soustava) a jednu libru od tohoto data tvoří 100 pencí 'desítková soustava' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglick

Historie: Desítková soustava se používá odedávna. Už i egyptská matematika byla založena na desítkové soustavě; egyptština měla k dispozici číslovky až do miliónu. Tato soustava je pravděpodobně odvozena od počítání na deseti prstech ruko Články na Kolínský deník se štítkem desítková soustava. Články na Kolínský deník se štítkem desítková soustava. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem Komentáře . Transkript . Dvojková soustava a desítková soustava

Informatika - Číselné soustav

A v Indii, odkud převzali číslice Arabové a po nich my, se začala používat tzv. poziční desítková soustava, z počátku bez nuly, od 7. století i s nulou. V této soustavě jste se učili počítat na základní škole a má řadu výhod. Desítková a jiné poziční soustavy. Řády - zastupují mocniny základu soustavy. U. Dekadická soustava - neboli desítková soustava - soustava čísel o základu 10. Používá se v běžném každodenním životě. Základ Z=10 má nejspíše proto, jelikož člověk má 10 prstů. Častokrát označována písmenem D. Soustava používá číslice 0 až 9 Články na Jablonecký deník se štítkem desítková soustava Bavlněná taška s dlouhými uchy, materiál 140g/m2. Rozměry cca 39x43 cm. Přírodní barva. Černá barva potisku. Podtisk hodnoty pí v desítkové soustavě, logo Matfyz

Desítková soustava - Multip Moravi

Trojková soustava (trinární soustava, též také ternární soustava) je číselná soustava, která používá tři symboly - 0, 1 a 2. 19 vztahy Desítková (dekadická) soustava. Dvojková (binární) soustava. Příklad: Převeďte desítkové číslo 586 do šestnáctkové soustavy.. Někdy jsou šestnáctková čísla zapisována ve tvaru: 3BCh doplněním písmene h za čísl

Číselné soustavy Eduportál Techmani

Dvojková soustava je způsob zápisu čísel pomocí dvou znaků. Moderní společnost by bez ní nemohla fungovat, protože veškeré počítače pracují ve dvojkové soustavě. V dnešním videu si ukážeme jak se sčítá a odčítá ve dvojkové soustavě Binární soustava. - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Binární soustava.. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac

PPT - Základní pojmy výpočetní techniky PowerPoint

Číselná soustava - Wikipedi

TIP#313: Dvojková, desítková, šestnáctková a osmičkováPPT - Základy informatiky PowerPoint Presentation - ID:1583466Dvojková soustava - sčítání a odčítání | MathematicatorKravata MFF UK - MATFYZPRESS
 • Nejlepší náboje do plynovky.
 • Zpětné zrcátko mrtvý úhel.
 • Axiom priklad.
 • Příze viskoza.
 • Strach z jehel fobie.
 • Stavební práce ve dnech pracovního klidu.
 • Zlavomat.
 • Verbena bonariensis violetta.
 • Bramborová kaše s kuřecím masem.
 • Zatoulal se kocourek.
 • Bolest v pravém podžebří v těhotenství.
 • Peugeot partner 1.6 hdi 66kw.
 • Roatan internet.
 • Básně 2018.
 • Semenná plazma.
 • Řemenice cirkulárka.
 • Vánoční pohádka 2019.
 • Zuřivý štěkot psa.
 • Ceny fotografů.
 • Dětský prášek na praní dm.
 • Druhé těhotenství zkušenosti.
 • Dodge challenger price.
 • Nebeské trumpety.
 • Vauxhall london.
 • Kolektiv mě nepřijal.
 • Zapomenuté heslo omezení iphone.
 • Hrudní drenážní systém.
 • Www pristine.
 • Ethanol absolutní.
 • Jak nakreslit koně.
 • Sicílie vlajka.
 • Primář zkratka.
 • Cannadent zubní pasta diskuze.
 • Co s sebou na lyžák.
 • Zamilované knihy.
 • Tramvaj botanicka zahrada.
 • Eta 415590000.
 • Jillian michaels ripped in 30 days week 1.
 • Nikon d5100 kompatibilní objektivy.
 • Joe jonas 2017.
 • Hornbach pletivo.