Home

Emoční inteligence personalistika

Co je to emoční inteligence? Doktorka

 1. Emoční inteligence podle jeho definice zahrnuje schopnost vnímat vlastní emoce, umět s těmito emocemi zacházet, využít je ve prospěch nějaké věci, tedy sám sebe motivovat, ale také schopnost vcítit se do ostatních lidí (empatie) a správně nakládat se vztahy
 2. Termín emoční inteligence zpopularizoval americký psycholog Daniel Goleman svým bestselerem Emoční inteligence v 90. letech. Ve své knize ji popisuje jako schopnost poznávat emoce a vhodně s nimi zacházet, a to jak u sebe, tak u ostatních lidí
 3. Emoční inteligence (anglicky Emotional Intelligence, EI, někdy EQ) je lidská schopnost zacházet s emocemi, empatií a spolupracovat se svým sociálním okolím.. Emoční inteligence je koncept specifické inteligence původně představený Danielem Golemanem v roce 1995 (Goleman nebyl prvním autorem tohoto konceptu, ale byl nejvlivnější)..
 4. Emoční inteligence nepatří pouze do oboru psychologie. Své místo má i v personalistice a managementu. V byznysu se používá tzv. emoční kvocient. Tento číselný ukazatel hodnotí naši schopnost zacházet s vlastními emocemi a také schopnost spolupráce se sociálním okolím. Emoční inteligence je častým terčem kritik
 5. Emoční inteligence. Pojem emoční inteligence rozšířil v 90. letech americký psycholog Daniel Goleman. Emoční inteligence je schopnost zvládání svých emocí a umění vcítit se do emocí ostatních jedinců. S emoční inteligencí pracuje nejen psychologie, ale také personalistika či management
 6. Emoční inteligence je přelomovou práci jednoho z nejpřednějších amerických psychologů Daniela Golemana, která naprosto mění pohled na to, co to znamená být chytrý.. Je chytrost něčím, co je člověku předem dáno, aniž by na tom mohl něco změnit? Donedávna se myslelo, že ano a že tím, co určuje inteligenci člověka, je právě míra úspěšnosti v IQ testech
Teorie mnohonásobné inteligence (Multiple Intelligence

Úvod » Emoční inteligence » Test emoční inteligence Test emoční inteligence zdarma Tento jednoduchý test má 30 otázek a lze jej vyplnit za necelých 10 minut. U každé položky zatrhněte, jak moc u vás platí téměř vždy, jak kdy - tedy občas ano a občas ne a téměř nikdy. (1/30) Jsem si neustále vědom svých emocí a myšlenek a také souvislostí.. Když se poprvé objevil termín emoční inteligence, přišlo se současně na zajímavou věc - průměrně inteligentní lidé mají vyšší emoční inteligenci (EQ) než lidé nadprůměrně inteligentní (ti s vysokým IQ). Tato anomálie zcela překroutila dosavadní předpoklad, že vysoké IQ je jediným zdrojem úspěchu. Emoční inteligence se těžko definuje - jde totiž o. Emoční inteligence není závislá na IQ a velmi podstatně ovlivňuje úspěšnost jedince v rodině, na pracovišti, v sociálních a intimních vztazích. Doporučená literatura. I. Ruisel: Základy psychologie inteligence. Portál, Praha 2000. N. J. Mackintosh: IQ a inteligence. Grada, Praha 2000 Teorie mnohonásobné inteligence je dílem amerického psychologa Howarda Gardnera. Ten předpokládá existenci sedmi různých, vzájemně víceméně nezávislých inteligencí:lingvistická inteligence, logicko-matematická inteligence, prostorová inteligence, hudební inteligence, tělesně-pohybová inteligence, interpersonální inteligence a intrapersonální inteligence

Proč a jak rozvíjet svou emoční inteligenci? Centrum Mandal

Cíl: * Porozumět důležitosti emoční inteligence pro úspěch v životě * Prohloubit vlastní sebepoznání * Naučit se poznávat a pracovat s emocemi vlastními i emocemi jiných * Zjistit, co napomáhá sebemotivaci a co ji brzdí * Posílit schopnost empatie a kontaktu s druhými Obsah: * Co to je a k čemu je dobrá emoční. Emoční inteligence a Emoční kvocient · Vidět víc » Inteligence Roberta Fludda z roku 1619 Inteligence (z lat. inter-legere, rozlišovat, poznávat, chápat) je dispozice pro myšlení, učení a adaptaci a projevuje se intelektovým výkonem Formou mnoha tréninků se účastnící seznámí s oblastmi, do nichž se emoční inteligence promítá jako např. dovednost empatie, zvládaní konfliktů, práce se strachem a obavami, hněvem, navazování kontaktů a efektivnější komunikace s ostatními, emoční stabilita, zpracovávání emocí i jejich využívání Emoční dovednosti nejsou protikladem inteligenčních nebo rozumových schopností, spíše se vzájemně doplňují. Emoční inteligence je mnohem méně geneticky zatížená, lze ji ovlivnit a vylepšit, je tedy naučitelná. 2 Emoční inteligence EQ Emoční inteligence obsahuje schopnosti vlastní motivace, schopnost nevzdávat se Psychodiagnostika, personalistika, online testy, human resource Testování emoční inteligence - emoce jsou cenným zdrojem informací Setkali jste se už také na pracovišti s člověkem, který si neustále stěžuje na svou práci i na své kolegy

Emoční inteligence (Emotional Intelligence - EI

 1. Rozvoj emoční inteligence a její význam pro člověka. Práce s emoční inteligencí. EQ zasahuje do všech oblastí osobnosti a patří k ní např. sebecit, sebejistota, sebedůvěra, sebekázeň, regulace impulsů, odpovědnost za vlastní chování a pracovní výkonnost, ctižádostivost, iniciativa, vytrvalost
 2. Domů Kurzy Personalistika a osobnostní rozvoj Praktické využití emoční inteligence. do nichž se emoční inteligence promítá jako např. dovednost empatie, zvládaní konfliktů, práce se strachem a obavami, hněvem, navazování kontaktů a efektivnější komunikace s ostatními, emoční stabilita, zpracovávání emocí i.
 3. Domů Kurzy Personalistika a osobnostní rozvoj Emoční inteligence. Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. modelových situací pomocí hraní rolí a videotechnikyPrakticky zaměřený programObsahPojem emoční inteligenceIQ, EQJak rozvíjet emoční inteligenciKontrola emocíTvořivé uplatňování emocíJak.
 4. Emoční inteligence je spojena s úspěchem právě a hlavně proto, že lidé s vyšší inteligencí jsou schopni se lépe ovládat i v emoční oblasti, tj. (jinými slovy) takoví lidé lépe ovládajíc svoje emoce. Teorie inteligence Psychometrické teorie. Jedná se o nejstarší přístup, jehož cílem je měření a testování.
 5. Emoční inteligence bývá definována jako schopnost uvědomovat si vlastní pocity a city a také pocity a city druhých lidí. Na základě tohoto pochopení pak umět motivovat sebe i druhé a také ovládat city uvnitř své osoby i ve vztahu k druhým a budovat tak partnerské vztahy

2 EMOČNÍ INTELIGENCE 2.1 Teorie emoční inteligence Termín emoční inteligence použil poprvé v roce 1990 psycholog Peter Salovey z Harvardské univerzity a John Mayer z univerzity z New Hampshiru. Tento pojem zavedli pro popis emočních vlastností, které jsou důležité k dosažení úspěchu. Podle Shapira (1998, s KURZ : lt;br /gt;emocni inteligence - Emoční inteligence : Co vám kurz Emoční inteligence nabízí? • Maximální využití svého inteligenčního kvocientu díky svojí emoční inteligenci.• Usnadnění orientace v životních situacích.• Využití emoční gramotnosti.• Řešení konfliktních a komunikačních situací a problémů v mezilidských vztazích. Domů Kurzy Personalistika a osobnostní rozvoj Rozvoj emoční inteligence - cesta ke snižování stresu. Rozvoj emoční inteligence - cesta ke snižování stresu. kurz. ICT Pro s.r.o. Základní info Hodnocen. Emoční inteligence a úspěšný život - Rozvoj sociálních dovedností - Stud, pocit viny a co s nimi - 3. vydání Podněty k tomu, jak ovlivnit jednání dětí změnou jejich myšlení, jak je podpořit v navazování nových vztahů, motivovat je k dobrým výkonům, podporovat jejich vytrvalost apod

Emoční inteligence je v byznysu v současnosti nezbytná

Úvod » Emoční inteligence » Test emočně inteligentní komunikace Test emočně inteligentní komunikace zdarma S pomocí tohoto testu zjistíte, v jaké míře využíváte emoční inteligenci v běžném životě. Test má 15 otázek a jeho vyplnění vám nezabere víc než 10 minut. Vyhodnocení se vám, po dokončení testu, zobrazí na obrazovce. Pro možnost další práce s. KURZ : lt;br /gt;emocni inteligence - Emoční inteligence : EMOČNÍ INTELIGENCE Emoce ovlivňují náš pocit osobní pohody, vztahy s druhými a tím pádem také naši úspěšnost v práci. Navzdory důležitosti emocí v našem životě, jsme často spíše v jejich vleku, případně se je snažíme ignorovat, pokud jsou v rozporu s tím, co vnímáme v danou chvíli jako podstatné Osnova Emoční inteligence Podrobná osnova kurzu - Emoční inteligence: 1. Co je emoční inteligence emoce součástí lidské inteligence schopnost vnímat emoce 2. Čtyři složky EQ vnímání emocí Užití emocí k podpoře myšlení porozumění emocím řízení emocí 3 Děti jsou plné emocí, kterým nerozumí, přesto na ně jejich organismus velmi jasně a mnohdy intenzivně reaguje. Pokud je pro nás něco neznámé (a pro dítě zvlášť), většinou z toho máme strach a bojíme se. Proto musíme dětem srozumitelným způsobem vysvětlit, co se s nimi při prožívání různých emočních stavů děje, pro

Jak se lépe ovládat? Posilujte svoji emoční inteligenci

 1. Řízení, personalistika; Umění v království emoční inteligence. Protože je to právě tento typ inteligence, který určuje, jak budeme v životě úspěšní a spokojení. E-knihy můžete číst i v aplikaci Alza Media. Přečtěte si více o použitých.
 2. Kniha: Emoční inteligence - Daniel Goleman Knihy
 3. Test emoční inteligence - APA
 4. 18 znamení, že máte vysokou emoční inteligenci
 5. Inteligence a její měření, Časopis Mens

Teorie mnohonásobné inteligence (Multiple Intelligence

Rozvoj emoční inteligence - cesta ke snižování stresu

 1. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj - Shapiro E
 2. Udělejte si test emočně inteligentní komunikace zdarma
 3. [SKOLENI-KURZY.EU]KURZ : EMOCNI INTELIGENCE - Aldekon ..
 4. Emoční inteligence Hračky vzdělávačk
 5. Emoční inteligence - Daniel Goleman Elektronická kniha
 6. Je důležité umět se občas nudit, říká lektorka emoční inteligence Jitka Ševčíková | Až na dřeň
 7. Jak dosáhnout úspěchu v životě: Emoční Inteligence (EQ) a marshmallow test

SaVIO: Emoce a jak s nimi pracovat (MUDr

Úvod | Mirrorpartners sKomunismus – systém, stát, hnutí, zřízení, levice, chováníŠkolení Prezentační dovednosti | ICT ProŠest základních emocí (Six Basic Emotions
 • Proč se nelíbím klukům.
 • Stropní konstrukce ytong.
 • Ovocná školka opava.
 • Mistrovství asie ve fotbale 2018.
 • Phyto kudzu.
 • Tečna a sečna.
 • Paintball pistole bazar.
 • Google alfabet.
 • Snímač otáček motoru octavia.
 • Zpětné zrcátko mrtvý úhel.
 • Campral recenze.
 • Pronajem stanku ostrava.
 • Gate pánské kalhoty.
 • Elektrická pila narex recenze.
 • Batoh tl 98.
 • Tui uk.
 • Ústava čr 2017 pdf.
 • Úprava fotek online zdarma rámečky.
 • Bmw x5 2005.
 • Word excel download free.
 • Okal katalog.
 • Jak funguje motorová pila.
 • Harry s truman.
 • Biathlon damen deutschland 2008.
 • Best games pc.
 • Edna czý.
 • Jiráskovo náměstí oční.
 • Gta 4 recenze.
 • Excel filtrování sloučených buněk.
 • Značení zapalovacích svíček.
 • Cmp diskuze.
 • Orinoco.
 • Praha východ okresní město.
 • Gta 4 recenze.
 • Candace cameron bure.
 • Zrusit predplatne itunes.
 • Ruda armada 1945.
 • Super brawl.
 • Olympiáda barcelona mercury.
 • Autobaterie 12v 60ah.
 • Restaurace havana.