Home

Podstatná jména mluvnické kategorie

Podstatná jména - aneb jak na ně vyzrát! PRAVIDLA

Mluvnické kategorie (někdy používáme pojmenování mluvnické významy) jsou kategorie, které u podstatných jmen určujeme. Jedná se o různé obměny, které s podstatnými jmény můžeme dělat při skloňování - jména se tak lépe přizpůsobí kontextu věty a dovolí nám vyjádřit to, co chceme Mluvnické kategorie podstatných jmen - opakování Co musíte znát? Podstatná jména jsou názvy osob ( muž ), zvířat ( pes ), věcí ( židle ) a názvy dějů ( plavání ), vlastností ( dobrota ) a vztahů ( láska ) Kategorie podstatných jmen - test Podstatná jména jsou prvním slovním druhem, na kterém se dá určit několik důležitým mluvnických kategorií - pád, číslo, rod a vzor. Podstatná jména patří mezi slovní druhy, které učitelé považují za opravdu důležité, tudíž se jejich znalost opravdu vyplatí PŘÍDAVNÁ JMÉNA - mluvnické kategorie mají své pořadí - neměli byste přeskakovat - určujeme: pád, číslo, rod + životnost/neživotnost + druh a vzor /případně je pořadí opačné/!!! PÁD, ČÍSLO, ROD určujete podle podstatného jména, které je přídavným jménem rozvíjeno. druhy: tvrdý, měkký, přivlastňovac

Mluvnické kategorie podstatných jme

Mluvnický pád je mluvnická kategorie, kterou flektivní jazyky obvykle vyjadřují vztah mluvnických jmen (podstatná, přídavná jména, zájmena, číslovky) k přísudku či jiným větným členům.Pády zpravidla mění tato jména podle koncovek, někdy i uvnitř slova (vnitřní flexe, ohýbání) MLUVNICKÉ KATEGORIE SLOVES • slovesná osoba - 1. osoba - v sg. vyjadřuje děj mluvčího (čtu), v pl. děj skupiny + mluvčího (čteme) - jména typu kost a píseň (píseň je produktivní vzor), např. lodi i lodě, loďmi i loděmi, zdem i zdím, zdech i zdíc Video vysvětluje mluvnické kategorie u podstatných jmen. Skloňování se nevěnuje, o tom bude jiné video. Pokud potřebujete vysvětlit něco dalšího, napište mi.

Latinský název pro ně je substantiva. Podstatná jména označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Podstatná jména patří mezi ohebné slovní druhy, protože se jejich tvar mění v závislosti na pádu podstatného jména. U podstatných jmen se určují čtyři mluvnické kategorie, a to rod, číslo, pád a vzor Co jsou podstatná jména pomnožná a jak je poznat? Úplně jednoduše bychom mohli říct, že pomnožná podstatná jména mají pouze tvary množného čísla a to i v případě, že označují pouze jednu věc.Například tvar kalhoty použijeme, ať mluvíme o jednom kusu oblečení, který máme zrovna na sobě, i v případě, že mluvíme o všech kusech, které máme ve skříni Přídavná jména mají v českém jazyce zcela zásadní roli - vyjadřují vlastnosti osob, zvířat nebo jevů či vztahy přivlastnění. Rozvíjejí tedy podstatná jména. V tomto článku si představíme charakteristiku přídavných jmen, stupňování přídavných jmen, mluvnické kategorie, jmenné tvary i příklady ve větách Český jazyk - Podstatná jména - Mluvnické kategorie - procvičování 1 Podstatná jména - Pády - procvičování 2 - Duration: 2:50. Úča z Podškol.

Kategorie podstatných jmen - tes

PPT - Podstatná jména Mluvnické kategorie; konkrétní a

Podstatná jména v čísle jednotném označují jednu osobu, zvíře či věc. Podstatná jména v čísle množném označují více osob, zvířat či věcí. Množné číslo se v některých případech používá i k označení jednotlivé osoby (vykání, onikání, královský plurál, autorský plurál) Mluvnické kategorie = mluvnické významy 2. Podstatná jména Opakování - mluvnické kategorie Pozdrav je nejjednodušší společenský kontakt, nej-základnější projev zdvořilosti. Pozdravit je sluš-nost, odpovědět povinnost. Kdo koho zdraví? Ve společenském styku je určen princip přednosti. Ženy mají přednost před muži Mluvnické kategorie podstatných jmen. Přihlásit Zaregistrovat. Úvod; Prima úča; Ukázka; Recenze; Časté dotazy; Kontakt; Výuková videa; Vyzkoušet ZDARMA. Prima úča / Kategorie / 3. třída / Slovní druhy / PODSTATNÁ JMÉNA (3) Kategorie 1. třída. Nácvik psaní psacího písma - diktáty se zpětnou vazbou; 2. třída. Český jazyk pro 6. ročník základních škol - Podstatná jména - konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková, obecná, vlastní, mluvnické kategorie Podstatná jména se také dají dělit podle mluvnické kategorie čísla. Některá podstatná jména totiž existují jen ve tvaru jednotného čísla a jiná zase jen ve tvaru množného čísla. Podstatná jména, která tvoří obě čísla. Jednotné číslo podstatného jména. Pes, Psi. Množné číslo podstatného jména Člověk.

Podstatná jména, latinsky substantiva, jsou názvy osob (dítě), zvířat (tučňák), věcí (křeslo), dějů (plavání), vlastností (štědrost) a vztahů (láska).Jde o plnovýznamový druh. Ve větě nejčastěji plní roli podmětu nebo předmětu. Určujeme u nich mluvnické kategorie pádu, čísla, rodu a vzoru Urči u podst. jmen mluvnické kategorie. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 : ROD: ŽIVOTNOST: ČÍSLO: PÁD : mezi písmeny vodotrysk! k lodi. Podstatná jména v čísle množném označují více osob, zvířat nebo věcí, například: Jirkové, kočky, stoly, knihy, večeře. Podstatná jména pomnožná: Některá podstatná jména mají pouze tvar množného čísla a tímto tvarem označují jednu věc i více věcí

mluvnické (gramatické) kategorie :: Podpora výuk

 1. ativ - český 1. pád; přivlastňovací pád - genitiv - český 2. pá
 2. Gramatické kategorie podstatných jmen (substantiv) Podstatná jména - označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů - ve větě mohou být podmětem (dům stojí), předmětem (četl knihu)
 3. podstatná jména, reálné číslo, mluvnické číslo, číslo jednotné, množné, koncovka, podstatná jména hromadná, pomnožná, látková, slovní význam PODSTATNÁ JMÉNA - MLUVNICKÁ KATEGORIE PÁDU Author: Jiří Dočkal Last modified by: Jakub Created Date: 9/30/2012 10:27:00 A
 4. _____________________________________________________________________________________________________________________
 5. Podstatná jména jako slovní druh. Dělení konkrétních i abstraktních jmen, mluvnické kategorie - pád, číslo, rod a vzor. Vše přehledně včetně příkladů
 6. Rozlišujeme podstatná jména: konkrétní - názvy osob, zvířat, věcí; abstraktní - názvy vlastností, dějů, činností, stavů. Podstatná jména obvykle tvoří jednotné i množné číslo. Výjimku tvoří podstatná jména pomnožná, hromadná a látková. Duálové skloňování
 7. Dříve než začneme probírat slovesné kategorie, připomeneme si, co jsou slovesa. Přehled slovesných kategorií. Sloveso (latinsky verbum) je ohebný slovní druh, který vyjadřuje činnost (jít), stav (ležet) nebo změnu stavu (zčervenat).Ve většině případů je sloveso ve větě přísudkem.. Slovesa se časují, v češtině svým tvarem vyjadřují následující gramatické.
PODSTATNÁ JMÉNA URČUJEME - laminovaná ZÁLOŽKA | www130 nejlepších obrázků z nástěnky Podstatná jména | Jména

Podstatné jméno - Wikipedi

A) Mluvnické kategorie jmen: 1. pád = vyjadřuje závislost jména na jiném slově, vyjadřuje vztahy k jiným slovům ve větě a) mají různé funkce syntaktické: 1.pád = pád podmětu, 2.pád = pád přívlastkový nebo předmětový, 3.pád = pád předmětový nebo příslovečný, 4.pád = pád předmětu, 5.pád = nemá platnost větného členu, 6. pád = pád příslovečný, 7. čeština • diktáty a cvičení • slovesa • podstatná jména • mluvnické kategorie Mohlo by se vám také líbit.. Maturita Solutions 2nd Edition Interm.. Mluvnické kategorie podstatných jmen. Metodický list (anotace): Tento učební materiál slouží k osvojení nebo opakování učiva o mluvnických kategoriích podstatných jmen. s. 3 mluvnické kategorie. Podstatná jména mají tři rody: ženský, mužský a střední. U rodu mužského pak rozlišujeme rod mužský životný a rod.

13. Mluvnické kategorie jmen a sloves - Český jazy

1. podstatná jména 2. přídavná jména 3. zájmena 4. číslovky 5. slovesa 6. příslovce 7. předložky 8. spojky 9. částice 10. citoslovce . MLUVNICKÉ KATEGORIE JMEN . 1. jmenný rod a) mužský: - životný (vzory pán, muž, předseda, soudce) - neživotný (vzory hrad a stroj) b) ženský c) středn 1. podstatná jména (substantiva) 2. přídavná jména (adjektiva) 3. zájmena (pronomina) 4. číslovky (numeralia) časování (konjugace): 5. slovesa (verba) slova neohebná: 6. příslovce (adverbia) 7. předložky (prepozice) 8. spojky (konjukce) 9. částice (partikule) 10. citoslovce (interjekce) Mluvnické kategorie jmen: Pády Mluvnické kategorie. U přídavných jmen se určuje druh, vzor, rod, číslo a pád.. DRUH. Existují tři druhy přídavných jmen: tvrdá, měkká, přivlastňovací.Druh se určuje podle toho, jakou otázkou se na přídavné jméno ptáme, a podle toho, jaké má přídavné jméno koncovku Český jazyk - Podstatná jména - Mluvnické kategorie - procvičování 1 - Duration: 4:26. Úča z Podškol. Mluvnické kategorie jmen - u jmen (podstatná, přídavná, zájmena, ohebné číslovky) určujeme pád, číslo, rod, popř. životnost - mluvnické kategorie přídavných jmen, zájmen, číslovek vyplývají ze shody s podstatným jménem 1) Jmenný rod - mluvnické rody jsou tři (přirozenými rody jsou pouze mužský a ženský

3.třída - Podstatná jména - Mluvnické kategorie - YouTub

Některá podstatná jména v češtině mají pouze tvar množného čísla, nazývají se pomnožná (pluralia tantum, t. j. vždy plurál). Jsou to: části těla - záda, bedra, ústa, nemoci - příušnice, spalničky, nástroje a zařízení ze dvou nebo více částí - nůžky, kleště, vrata, vidle, hrábě, váhy, sáně nebo jiná zařízení, u nichž původ množného. některá podstatná jména označující smysly vnímatelné věci s rysem složenosti, soubornosti: peníze, finance, reálie. Pozůstatky dvojného čísla v češtině ( oběma rukama ) Hovoříme‑li o kategorii čísla, je třeba se alespoň stručně zmínit o tom, že v jistém období svého vývoje měla čeština i tzv. číslo. LAPBOOK- mluvnické kategorie podstatných jmen aneb tvoříme, stříháme, lepíme a přitom se učíme. Určeno pro děti školního věku. Set obsahuje základní předměty k vytvoření si vlastního lapbooku, který se týká určování mluvnických kategorií podstatných jmen

Přídavná jména tedy rozvíjí, doplňují nebo blíže určují jména podstatná. _____ PRACOVNÍ LIST - PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1 . PRACOVNÍ LIST - ANTONYMA 1. PRACOVNÍ LIST - VYBERTE VHODNÉ PŘÍDAVNÉ JMÉNO 1 MLUVNICKÉ KATEGORIE PŘÍDAVNÝCH JMEN Vyhledám podstatná jména a určím jejich pád, číslo, rod a vzor. 8. Podstatná jména, definice, druhy. 9. Psaní velkých písmen u podstatných jmen - základní pravidla. 10. Psaní velkých písmen u podstatných jmen - pracovní list s řešením. 11. Vlastní jména osobní, místní a názvy svátků - skloňování. 12 . ajděte podstatná jména a určete jejich mluvnické kategorie a vzor: Lucie šla na procházku do parku. Nemáme rádi otravný hmyz. V pondělí má otec narozeniny. Nad zahradou prolétlo hejno kosů. Četl v bibli. Řidič zastavil auto až v poli za příkopem. podst. jméno pád číslo rod vzo PODSTATNÁ JMÉNA - mluvnické kategorie 1. PODSTATNÁ JMÉNA - mluvnické kategorie 2. PODSTATNÁ JMÉNA - konkrétní a abstraktní. PODSTATNÁ JMÉNA - konkrétní a abstraktní, označuj v řadě. PODSTATNÁ JMÉNA - abstraktní. PODSTATNÁ JMÉNA - pomnožná. PODSTATNÁ JMÉNA - hromadná, látková, pomnožná. PODSTATNÁ JMÉNA. Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ

• mluvnický (gramatický) - ve spojení s jinými slovy, vyjadřuje různé mluvnické kategorie Zastoupením věcného a mluvnického významu se slova různých slovních druhů liší. Některá slova mají jak věcný, tak i mluvnický význam (např. podstatná jména), u některých převládá význam věcný (např Mluvnické kategorie = mluvnické významy 2. Podstatná jména Opakování - mluvnické kategorie Pozdrav je nejjednodušší společenský kontakt, nej-základnější projev zdvořilosti. Pozdravit je sluš-nost, odpovědět povinnost. Kdo koho zdraví? Ve společenském styku je určen princip přednosti. Ženy mají přednost před muži Poznávání podstatných jmen, mluvnické kategorie (rod, číslo, pád). Prezentace je určena pro 3. ročník ZŠ. Autor: Mgr. Božena Holubová (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné.

Kniha: Podstatná jména; Autor: Kupka Petr , kolektiv; Přehledně zpracované a bohatě ilustrované téma podstatných jmen. Obsahuje vzoryb> podstatných jmen, pravopis koncovek, mluvnické kategorie, druhy podstatných jmen. Vhodné i pro dyslektiky. > víc Určeno žákům 4. tříd v hodině českého jazyka, k opakování a procvičování probrané látky. Žáci si zopakují mluvnické kategorie podstatných jmen. Vyjmenují čísla, rody, pády, vzory rodu středního, ženského, mužského. Plní další úkoly Kniha: Podstatná jména; Autor: Kupka Petr , kolektiv; Přehledně zpracované a bohatě ilustrované téma podstatných jmen. Obsahuje vzory podstatných jmen, pravopis koncovek, mluvnické kategorie, druhy podstatných jmen. Vhodné i pro dyslektiky Internetové stránky zaměřené na výuku českého jazyka, na kterých najdete zdarma vysvětlení gramatiky i různá cvičení s vysvětlením správných odpovědí. Dále na nich naleznete testy z české i světové literatury Zájmena nahrazují podstatná nebo přídavná jména, případně na osoby, zvířata, věci, děje nebo vlastnosti ukazují.Určujeme u nich mluvnické kategorie: pád, číslo a rod. Skloňují se a jsou plnovýznamovým slovním druhem. Rozlišujeme

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte Podstatná jména - mluvnické kategorie - pád. ARUS: Podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků škol v oblasti zavádění formativního hodnocení pro vedoucí pedagogické pracovníky MŠ a SPg Podstatná jména (substantiva) v latině mají tyto mluvnické kategorie: pád (cāsus): nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, ablativ; rod (genus): maskulina (rod mužský), feminima (rod ženský) a neutra (rod střední); číslo (numerus): singulár, plurál; vzor, který je typický pro dané skloňování (dēclīnātiō), jemuž substantivum náleží MLUVNICE - opakujeme mluvnické kategorie sloves - osoba, číslo, čas, způsob, rod. - probereme slovesný vid - výjimky v psaní vyjmenovaných slov - podstatná jména - mluvnické kategorie . LIT - opakování nejstarších literárních památek - Bible - Starý zákon - dokončení z minulého týdne. Podstatná jména vypiš a ur či mluvnické kategorie. 3. Vyhledej podstatné jméno hromadné a podstatná jména látková. 4. Materiál slouží k zopakování druh ů podstatných jmen, žák je rozlišuje a píše správn ě velká po čáte ční písmena u jmen vlastní

Podstatná jména - mluvnické kategorie - pád. Procvičování zábavnou formou, s využitím hlasovacího zařízení ActiVote MLUVNICKÉ KATEGORIE PODSTATNÝCH JMEN, UČIVO PRO 6. ROČNÍK. Pracovní list je určen pro procvičování mluvnických kategorií podstatných jmen. Žáci mají za úkol v textu najít podstatná jména a následně u nich určit mluvnické kategorie. 16. SKLOŇOVÁNÍ OBECNÝCH JMEN PŘEJATÝCH, UČIVO PRO 8. - 9. ROČNÍK Podstatná jména (určujeme) - Petr Kupka (záložka) Praktická záložka obsahuje základní mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, životnost), dále vzory a rozdělení podstatných jmen (druhy).. Více informac Záložka - Podstatná jména (určujeme) Petr Kupka. Četl(a) jsem. Chci přečíst. 5.0 z 5 hvězdiček 1 hodnocení čtenářů Praktická záložka obsahuje základní mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, životnost), dále vzory a rozdělení podstatných jmen (druhy) MLUVNICKÉ KATEGORIE PODSTATNÝCH JMEN. Předmět: Český jazyk . Ročník: 9. (kvarta) Anotace: pracovní list sloužící k opakování, procvičování učiva morfologie

určování čísla, pádu, rodu a vzoru pro podstatná jména procvičování příkladů možnost samostatné kontroly správnosti řešení příkladů . Určeno pro použití s počítadlem mluvnické kategorie podstatných jmen (č. 15660) Sada 100 karet s příklady materiálu Podstatná jména rodu mužského Anotace Pracovní list k procviování podstatných jmen rodu mužského, hravou formou si žáci procviují mluvnické kategorie, pravidla psaní koncovek a skloňování. Autor Mgr. Monika Gregorová Jazyk eský jazyk Oþekávaný výstup Žák urí podstatné jméno mužského, umí je zařadit k Záložka - Podstatná jména (určujeme) Praktická záložka obsahuje základní mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, životnost), dále vzory a rozdělení podstatných jmen celá specifikac Podstatná jména Petr Kupka. Podstatná jména. Petr Kupka. Četl(a) jsem. Chci přečíst. Obsahuje vzory podstatných jmen, pravopis koncovek, mluvnické kategorie, druhy podstatných jmen. Vhodné i pro dyslektiky. Už máte svůj lunární kalendář Krásné paní pro rok 2021 Podstatná jména pro třeťáky - Digitální učební materiály RVP Poznávání podstatných jmen, mluvnické kategorie (rod, číslo, pád). Prezentace je určena pro 3. ročník ZŠ

Kompletní technická specifikace produktu Záložka - Podstatná jména (určujeme) - Petr Kupka a další informace o produktu 17. b) Mluvnické kategorie podstatných jmen. Podstatná jména = substantiva (slova ohebná, skloňují se). Podstatná jména jsou názvy osob (žena), zvířat (kočka), věcí (stůl) a samostatné názvy dějů (běhání), vlastností (ochota) a vztahů (láska). Dělení: - konkrétní (názvy osob, zvířat, věcí) - obecná (člověk

Podstatná jména

 1. inum - střední - neutrum. b) číslo - jednotné.
 2. Podstatná jména, mluvnické kategorie ve 4. a 5. ročníku. Projekt: Tvořivá škola: Typ kurzu: Podstatná jména jako jeden ze slovních druhů se zaměřením na jednoduchá mluvní cvičení.
 3. Podstatná jména (substantiva)-názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a děj Mluvnické kategorie podstatných jmen a) pád (casus) - vyjadřuje vztah mezi slovy - pád: - prostý (bezpředložkový) - předložkový.

Mluvnické kategorie podstatných jmen. Pracovní stránky pro domácí výuku žáků základních škol. Jaké jsou mluvnické kategorie podstatných jmen. Mluvnické významy mluvnickÉ kategorie podstatnÝch jmen . pÁd, ČÍslo, rod (u muŽskÉho Životnost . a neŽivotnost). podstatnÁ jmÉna hromadnÁ, pomnoŽnÁ a lÁtkovÁ.

Pomnožná podstatná jména - Moje čeština - Čeština na

 1. PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_01 Autor: R. Mikšíková Období vytvoření: prosinec 2011 Ročník: 5. Vzdělávací oblast: ICT _ Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk Způsob použití ve výuce: Prezentace obsahuje přehled učiva o podstatných jménech.Představuje mluvnické kategorie podstatných jmen a jejich určování
 2. Mluvnické pády, pády podstatných jmen, české pády Pády známe už ze základní školy, pomocí nich a pomocí vzorů se děti učí správně skloňovat slova. Ke správnému určení pádu hodně pomáhají pomocné otázky... kdo, co - koho, čeho, případně i použité předložky, kde je ovšem ukrytá zrada v tom, že některé.
 3. 2. Podstatná jména Opakování - mluvnické kategorie strana 12 1. Můžeme přidat informace o literárním díle, z něhož je ukázka: Kapitán Lemuel Gulliver - hlavní postava knihy Gulliverovy cesty od J. Swifta - na svých cestách se dostane mezi liliputy nebo naopak mezi obry
 4. Vytvoř více podstatných jmen než tvůj soupeř Podstatná jména - pády Podstatná jména - pracovní list. VY_ 32_INOVACE_Čj.Žá.19 Podstatná jména 1. Mluvnické kategorie, které určujeme u podstatných jmen, podtrhni červeně Práce.cz nabízí nejvíce možností a pracovních nabídek v České republice
 5. Úvod » Český jazyk 6 » Tvarosloví » Podstatná jména » Opakování-mluvnické kategorie. Opakování-mluvnické kategorie. 21. 9. 2010 Komentáře. Přidat komentář Jméno: Nadpis: Text: Přehled komentářů.
 6. Podstatná jména - mluvnické kategorie. Český jazyk a literatura. Datum. 23.11.2020. 5.B; Obsah učiva, zadání úkolu. zopakuj si mluvnické kategorie podstatných jmen v učebnici českého jazyka - pád (str.57), číslo (str.55) , rod (str.59
 7. ativ s pádovými otázkami (kdo, co), Genitiv (koho, čeho), Dativ (komu, čemu), Akuzativ (koho, co), Vokativ (oslovujeme, voláme), Lokál.

PRAVIDLA - Přídavná jména

 1. Žák rozpozná v textu podstatné jméno a dokáže určit jeho mluvnické kategorie - čísla a rodu. Stupeň a typ vzdělávání. Základní vzdělání - lehké mentální postižení. Klíčová slova. Podstatné jméno, mluvnická kategorie, číslo jednotné a množné, rody, jména látková, hromadná a pomnožná. Druh učebního.
 2. Záložka - Podstatná jména (určujeme), Kupka Petr Skladem (> 3) Praktická záložka obsahuje základní mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, životnost), dále vzory a rozdělení podstatných jmen (druhy)
 3. Žák bude pracovat s úvodním obrázkovým textem a v jednotlivých cvičeních bude postupně určovat gramatické kategorie. V posledním úkolu určí všechny. [] Podstatná a přídavná jména Materiál slouží k procvičování nebo opakování učiva o podstatných a přídavných jménech. Je vyhotoven ve 3 variantách, proto je.
 4. Přehledně zpracované a bohatě ilustrované téma podstatných jmen. Obsahuje vzory podstatných jmen, pravopis koncovek, mluvnické kategorie, druhy podstatných jmen. Vhodné i pro dyslektiky
 5. Přehledová tabulka učiva - Podstatná jména - 18 %. 39,00 Kč 32,00 Kč do košíku Skladem do 7 dnů SEVT kód 32216092930; Shoda podmětu s přísudkem/ Podmět a přísudek. Karty s přehledem učiva. 15,00 Kč do košíku skladem >10 kusů SEVT kód 11530100; Přehledová tabulka učiva - Slovesa - 18

- podstatná jména - druhy, pravopis, mluvnické kategorie . po - učebnice, sešit ML. Přečti si žluté rámečky v uč.str. 69 a 70, do sešitu vypracuj cvič.69/3 a 70/4a, 5b Podstatná jména, mluvnické kategorie. Druh učebního materiálu: Prezentace: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - první stupeň - druhé období: Typická věková skupina: 10 - 12 let: Celková velikost: 349,34 k Tabulky Lamino: Záložka - Podstatná jména (určujeme) - Kupka, Petr ; Praktická záložka obsahuje základní mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, životnost), dále vzory a rozdělení podstatných jmen (druhy)

ulice, město, Vltava, sklo, radost, Hradčany, Velikonoce, hmyz, písek, chůze, ptactvo, ledviny, kamna, větve. Vypište: 1) podst. jména abstraktní: ____ Podstatná jména 1.2 download - Vynikající přehled informací o podstatných jménech: dělení podstatných jmen, mluvnické kategorie, vzory a skloňování Podstatná jména - pracovní list VY_ 32_INOVACE_Čj.Žá.19 Podstatná jména 1. Mluvnické kategorie, které určujeme u podstatných jmen, podtrhni červeně. Mluvnické kategorie, které určujeme u sloves, podtrhni modře. PÁD, VZOR, ČAS, ČÍSLO, ROD, OSOBA, ŽIVOTNOST 2. V následujících větách vyhledej podstatná jména Poznávání podstatných jmen, mluvnické kategorie (rod, číslo, pád). Prezentace je určena pro 3. ročník ZŠ. Očekávaný výstup: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Podstatná jména pro třeťáky.ppt ZEZULKOVÁ, Božena. Podstatná jména pro třeťáky. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 25. 02. 2010, [cit. 2012-10-22]. Dostupný z WWW: <http. Mluvnické kategorie worksheets and online activities. Free interactive exercises to practice online or download as pdf to print

PODSTATNÁ JMÉNA (3) Mluvnické kategorie sloves. Celkem 6 videí s vysvětlením učiva: Čas. Číslo. Osoba. Infinitiv. Zvratné sloveso. Pracovní listy jsou k dispozici nejen ke stažení. Celý sešit ve formátu A4 v barevném tisku lze také objadnat k zaslání poštou, ale pouze při zakoupení učiva celého 3. ročníku, neboť. cvičení - urči mluvnické kategorie . Podstatná jména rodu mužského. vzory rodu mužského - tabulka. vzory rodu mužského I. vzory rodu mužského II. vzory rodu mužského III. rod mužský - mluvnické kategorie. rod mužský - pád, vzor. mluvnické kategorie. doplňování koncovek. doplňování koncovek II. diktaty.cz . Souhrnná.

Podstatná jména - vzory nakladatelství KupkaPodstatná jména | Dumknihy

Název materiálu: -PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_S1_ČJ20_17 Anotace Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva o podstatných jménech. Žáci si upevňují mluvnické kategorie podstatných jmen, určují pády, čísla a rody. Autor Mgr. Eva Sasová (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstu Podstatná jména. Celkové hodnocení Obsahuje vzory podstatných jmen, pravopis koncovek, mluvnické kategorie, druhy podstatných jmen. Vhodné i pro dyslektiky. Hodnocení. Kategorie a štítky. Parametry. Celkové hodnocení.

Podstatná jména . Přehledně zpracované a bohatě ilustrované téma podstatných jmen. Obsahuje vzory podstatných jmen, pravopis koncovek, mluvnické kategorie, druhy podstatných jmen

PPT - Tvarosloví PowerPoint Presentation, free downloadČeský jazyk :: Mgr-Mgr-martin-polachv češtině internetem pomáháme dětem | podstatná jménaZáložka - Přídavná jména (vzory) nakladatelství KupkaPPT - DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PowerPoint Presentation

Praktická záložka obsahuje základní mluvnické kategorie. pád, číslo, rod, životnost, vzor; druhy podstatných jmen; Související zboží - Záložka - Podstatná jména (určujeme) Záložka - Přídavná jména (vzory) Praktická záložka obsahuje vzory přídavných jmen v tabulkách. Dostupnost: skladem. ks ÚKOL: Vypiš podstatná jména a urþi u nich mluvnické kategorie: Uþitel dal žákům ještě jednu šanci. Setkání s kominíky prý nosí štěstí. Přes protesty obyvatel se do nádrže nalily nebezpeþné chemikálie. Kapitáni lodí měli na kormidlech obvykle zavěšené talismany. Zídka u domu byla postavena z velkých kusů kamene Dnes si připomeneme látku týkající se mluvnických kategorií, kterou si vzápětí procvičíme prostřednictvím úlohy zvané otevřená otázka.Zopakujeme si jednotlivé mluvnické kategorie, které se u ohebných slov určují. Slovní druhy dělíme na ohebné, jež se skloňují (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky) a časují (slovesa), a na neohebné. Podstatná jména - rod - číslo - pád. Slovní druhy 1. podstatná jména 2. přídavná jména 3. zájmena 4. číslovky 5. slovesa 6. příslovce 7. předložky 8. spojky 9. částice 10. citoslovce . Vyjmenovaná slova B L M P S V Z. Stavba slova. Stavba slova- kořen, slova příbuzná. Nauka o slov

 • Bolest kloubu ukazováčku na noze.
 • Abb com cmail cz.
 • Práce v zahraničí hawaii.
 • Chilling adventures of sabrina wikia.
 • Břečťan anglický.
 • Kokosová bábovka s jogurtem.
 • Co jsou lymfocyty.
 • Postránecký herec.
 • Mesic v thajsku rozpocet.
 • 5 týden těhotenství velikost plodu.
 • Stroj na čištění cihel.
 • ♥ ☺ ♫✩★✔✖♞☢▲♛ϟ☀❥ symbols.
 • Práva a povinnosti pedagogických pracovníků.
 • Arrow s07.
 • Peugeot partner 1.6 hdi 66kw.
 • Alkohilicke hry.
 • Jak spočítat pásmový čas.
 • Tenis wimbledon.
 • Hvezdy zastavarny online.
 • Nejvyšší hora řecka.
 • Léčivé pyramidy v čr.
 • Anime chat cz.
 • Leighton meester blonde.
 • Commonwealth day.
 • Mušky z odpadu.
 • Dash prací prášek.
 • Pes osina v nose.
 • Václav větvička knihy.
 • Fotoefekty.
 • Slova příbuzná šroub.
 • Glen ellen.
 • Potřebné dokumenty k rozvodu.
 • Chce mě test.
 • Ekvádor vodstvo.
 • Vodní kaštany recept.
 • Očkování proti vzteklině u psů reakce.
 • Prokletí ostrova oak 5.
 • Plovoucí podlahy akce.
 • Kouřový generátor na uzení.
 • Druhy spojů dřeva.
 • Móda padesátá léta.