Home

Divadelní manažerství jamu

O fakultě - Divadelní fakulta - DF JAMU v Brn

Publikace o DF JAMU - Informace o studijních oborech, ateliérech, umělecké činnosti a historii fakulty (ke stažení) Zákonem č. 168/1947 Sb. byla dne 12. září 1947 založena Janáčkova akademie múzických umění v Brně a prvním rektorem byl v roce 1948 jmenován prof. PhDr. Ludvík Kundera Pro veřejnost Kalendář událostí pro veřejnost Univerzita třetího věku / CŽV Přípravné kurzy (letní školy, divadelní seminář) Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka Metodické centrum Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy Divadlo na Orlí Nahrávací studio DnO Studio Marta Knihovna Pronájmy prostor Publikace JAMU E-shop Ubytován JAMU. Hudební fakulta . JAMU . EN fakulta . Fakulta Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management [DIVMAN] Dramatická výchova [DRAMVYCH] Dramatická výchova [DRAMVYCH].

Janáčkova akademie múzických umění v Brn

 1. Uchazeči o bakalářské obory divadelní manažerství (obě zaměření), audiovizuální tvorba a divadlo, výchovná dramatika pro Neslyšící podávají přihlášky do 28. února 2019. Uchazeči o studium v nenavazujícím magisterském oboru činoherní a muzikálové herectví podávají přihlášky ke studiu do 30. listopadu 2018
 2. Přečtěte si rady a zkušenosti na téma divadelní manažerství na jamu. Hlásil na divadelní manažerství na JAMU, popřípadě ho vystudoval nebo studuje. Chtěla bych
 3. Přijímací řízení 2021 Divadelní manažerství, Jevištní technologie, ATD, BcA. Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu. Předpoklady pro přijetí ke studiu Přijímací řízení na Divadelní fakultu JAMU je zpravidla dvoukolové
 4. V souladu s Novelou zákona o vysokých školách přechází JAMU postupně ze stávajících studijních oborů na studijní programy se specializacemi. Po několik let tak budou souběžně studovat studenti ve studijních oborech, na které byli přijati a postupně budou přijímání studenti do již nově akreditovaných studijních programů a jejich specializací. Obě.
 5. Divadelní fakulta. JAMU. Divadelní fakulta Hudební manažerství [HUDMAN] Jazzová interpretace [JAZZINT] Hra na klarinet [KLARINE] Mezioborové studium mezi HF JAMU a FEKT VUT

Manažerství . Novinky. Osobnosti Hudební fakulty JAMU II . Skladem (> 10 ks) 400 Kč Do košíku. 499. Smyčcový kvartet č. 2 Listy důverné Leoše Janáčka (notový materiál) Skladem (> 10 ks) Divadelní herečka Vlasta Fialová (1928-1998) Skladem. JAMU je dnes veřejnou vysokou uměleckou školou univerzitního typu s bakalářským, magisterským i doktorským studiem, vedle řady uměleckých disciplín má akreditovány také obory divadelního a hudebního manažerství a na Divadelní fakultě rovněž obory dramatické výchovy, výchovné dramatiky pro Neslyšící a jevištní. Cílem Hudební fakulty je poskytovat studentům nejvyšší stupně vzdělávání, čímž je zajišťována profesionalita budoucích sólistů, dirigentů, členů uměleckých těles všech typů, pedagogů a hudebních manažerů. V současné době je na Hudební fakultě akreditován studijní program Hudební umění (viz akreditované studijní programy). Od akademického roku 2003.

Jevištní management a technologie Bakalářské studium. Cílem bakalářského studia Jevištní management a technologie je vzdělávat odborníky pro umělecko-provozní složky divadel, uměleckých a kulturních institucí a subjektů působících v oblasti kreativních průmyslů s prioritním důrazem na tzv. bývalou divadelní síť ČR ve smyslu procesu její transformace Divadelní fakulta. V roce 1990 první porevoluční rektorka JAMU Alena Štěpánková-Veselá znovuzaložila Divadelní a Hudební fakultu. Muzikálové herectví, Divadelní manažerství, Jevištní technologie, Divadlo a výchova, Klaunská scénická a filmová tvorba, Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika. Management i pro amatérské divadlo. Studenti divadelního manažerství na JAMU připravují seminář na téma organizování v amatérských divadlech, který se má uskutečnit v Hodoníně v rámci festivalu amatérských divadel. Podle našich průzkumů jde o první vzdělávací akci na toto téma pro danou cílovou skupinu, říkají studenti: doufáme také, že se nám podaří. Divadelní fakulta rozšířila škálu studijních oborů o divadelní manažerství, dramaturgii, rozhlasovou a televizní dramaturgii a scenáristiku, scénografii, výchovnou dramatiku pro neslyšící, hudební fakulta o studium duchovní hudby, hry na cembalo, hudební manažerství, obě fakulty pak ve školním roce 1993/94 otevřely. Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU) je veřejná vysoká škola s uměleckým zaměřením v Brně.Její rektorát je umístěn v Beethovenově ulici 650/2. Vznikla v roce 1947 a skládá se ze dvou fakult: Hudební fakulta sídlí na Komenského náměstí 609/6, Divadelní fakulta pak v Mozartově ulici 647/1

Studijní programy - Divadelní fakulta - DF JAMU v Brn

 1. Divadelní fakulta společně s Hudební fakultou tvoří Janáčkovu akademii múzických umění v Brně (JAMU). JAMU je veřejná vysoká škola a jejím hlavním posláním je terciální vzdělávání v oblasti umění (hudba, tanec, divadlo, multimédia)
 2. Divadelní dramaturgie Bakalářské studium Dvouleté magisterské studium. Bakalářské a navazující magisterské studium Divadelní dramaturgie akcentuje všechny aspekty jejího historického vývoje-autorskou původní dramatickou tvorbu, praktickou divadelně-tvůrčí činnost, dramaturgicko-režijní přípravu autorského textu a konečně neustálé prolínání autorského a.
 3. Jméno: Studijní obor: Rok ukončení studia: A: Aczel Peter : činoherní herectví : 1985 : Adámek Jan : činoherní herectví : 2002 : Albrecht František.
 4. otevření dalších studijních oborů na Divadelní fakultě: Dramatická výchova, Divadelní manažerství a Výchovná dramatika pro Neslyšící: 7. 10. 1993: udělen čestný doktorát JAMU Rudolfu Firkušnému (první čestný doktorát JAMU) 1993/9
 5. Divadlo LE PRATO, Lille, Francie, Divadlo Alfred ve dvoře, Praha, (Premiéra) Divadelní fakulta JAMU, Brno Sotva sova je společnou tvorbou ateliéru Klaunské scénické a filmové tvorby, která se zabývá žonglováním, manipulací objektu a tématicky se soustředí na ptačí svět
 6. Absolventka JAMU v Brně, obor Divadelní manažerství. Vyučuje : kulturní management Název školy: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace Adresa: Českobratrská 958/40, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrav

Divadelní fakulta (DIFA) je jedna ze dvou fakult Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.Její studenti jsou vzděláváni především ve studijních oborech spojených s divadelním uměním. Fakulta poskytuje jeden studijní program Dramatická umění v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia a jeden 4-5letý souvislý magisterský studijní. SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ, STUDENTŮ A PEDAGOGŮ Divadelní fakulty JAMU (dočasně přesměrováno z www.setkani70.jamu.cz - stránky jsou momentálně v rekonstrukci). Při příležitosti 70. let od založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně si Vás dovolujeme pozvat na Setkání absolventů, studentů a pedagogů Divadelní fakulty JAMU, které se uskuteční v sobotu 7.

Divadelní fakulta JAMU - Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie - obor Divadelní manažerství. Charakteristika oboru: Obor připravuje divadelní manažery na střední řídící funkce v divadlech. Absolventi by měli být schopní samostatné práce ve vlastních agenturách, mít znalosti o vedení pracovních. Rok ukončení studia: Jméno: Studijní obor: 1951: 1951 : Ascherlová Vilma : činoherní herectví : 1951 : Berger Jan : činoherní herectví : 1951 : Biňovec Kare

E-shop, knihkukupectví - odborná literatura pro studenty i profesionály - divadelní literatura, literatura o filmu, hudební literatura, litratura o rozhlase, literatura o televizi - Nakladatelství Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Divadelní manažerství JAMU, Divadelní fakulta. Brno. Charakteristika oboru: Magisterský obor zaměřený opět především na management v divadelnictví. Tentokrát je však hodně orientován na mezinárodní spolupráci, postavení divadla ve světě. Důraz je kladen na jazykové schopnosti, které umožní komunikaci a spolupráci se. Divadelní fakulta JAMU v Brně divadelní manažerství, jevištní technologie, divadlo a výchova, klaunská scénická a filmová tvorba, rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika, dramatická výchova pro Neslyšící, audiovizuální tvorba a divadlo a taneční pedagogika. Divadelní fakulta získala budovu na Mozartově.

Divadelní fakulta (DIFA JAMU v Brně) Mozartova 1, 662 15 Brno. Telefon: 542591303 E-mail: dankova jamu.cz. Editovat školu. Diskuze o této škole. Základní informace: Kraj: Divadelní manažerství N8203 Divadelní fakulta JAMU Brno - informace, kontakty. Druh : Vysoká škola Obory. Taneční umění - Taneční pedagogika - Prezenční Dramatická umění - Divadelní manažerství - Prezenční.

JAMU sedmdesátiletá (VIII) (události, vzpomínky, dokumenty) Pozoruhodným jevem bylo, že v devadesátých letech bylo studio Divadelní fakulty JAMU Marta jedním z nejnavštěvovanějších divadel nejen v Brně, ale i v České republice - jak dokazují statistiky Divadelního ústavu, v některých letech mělo téměř stoprocentní návštěvnost Divadelní manažerství na Jamu - Diskuze Omlazení.cz (2) Portál pro ženy. Diskuze, články, soutěže, bazar, wiki, poradny. Plastická chirurgie, dermatologie. SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ, STUDENTŮ A PEDAGOGŮ Divadelní fakulty JAMU (dočasně přesměrováno z www.setkani70.jamu.cz - stránky jsou momentálně v rekonstrukci). Při příležitosti 70. let od založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně si Vás dovolujeme pozvat na Setkání absolventů, studentů a pedagogů Divadelní fakulty JAMU, které se uskuteční v sobotu 7. Tento především praktický studijní program je v průběhu tří let průběžně doplňován teoretickými kurzy, které se dotýkají divadelní dramaturgie a dějin a filozofie divadla. Studijní program rovněž studentům ve spolupráci s Ateliérem divadelního manažerství poskytuje základy produkce pro soubory a nezávislé. JAMU na období 2011 - 2015 navazuje na DZ Divadelní fakulty JAMU na období 2006 - 2010 a vychází z analýzy SWOT, která byla odpovědně prováděna a konzultována se Senátem DIFA JAMU a kolegiem děkana v období březen 2009 - květen 2010

Divadelní fakulta - JAMU

Úvodní strana » Vysoké školy » JAMU » Divadelní fakulta (DIFA) Divadelní fakulta Hlavní sídlo: Brno Oficiální stránky: difa.jamu.cz Adresa: Mozartova 1, 662 15 Brno Součástí školy: Janáčkova akademie múzických umění v Brn Divadelní manažerství: prezenční. Studenti JAMU zde hrají divadlo již od roku 1952, avšak dnešní podobu získala Marta v průběhu rekonstrukce dle návrhu ing. arch. Jana Konečného v letech 1990-91. V létě 2018 došlo k modernizaci jevištních, osvětlovacích a zvukových technologií. Divadelní sál a jevišt

Divadelní manažerství na Jamu - Diskuze Omlazení

Závěrečná zpráva Tímto příspěvkem ukončujeme činnost internetového diskuzního fóra k tématu volby děkana DIFA JAMU. Toto fórum vzniklo s cílem dát prostor různým názorům, otevřít diskuzi nad současným stavem školy a její budoucností, podnítit uvažování nad smyslem existence školy i debaty nad konkrétními problémy Ateliér připravuje formou bakalářského a magisterského studia tři typy specializovaných divadelních manažerů (bakalářská studia divadelního manažerství a jevištní technologie, magisterské studium divadelního manažerství). Studenti získají základní znalosti z oblasti psychologie a práce s lidmi Zaměřujeme se na prodej odborné literatury a skript JAMU. V naší nabídce naleznete odbornou divadelní a hudební literaturu z teorie a praxe, cizojazyčnou divadelní a hudební terminologie, slovníky, metodické příručky či eseje. Dále nabízíme sborníky z konferencí a seminářů fakult JAMU možnost dalšího profesního růstu, účasti na workshopech pořádaných pro studenty JAMU v Divadle na Orlí (ateliér Světelného designu, Scénografie, Divadelního manažerství se zaměřením na jevištní management a technologie) Požadujeme: VŠ/SŠ vzdělání; spolehlivost, vstřícnost, časovou flexibilit

Dramatická tvorba a média - is

 1. Brno - Setkáním slavných absolventů i novou premiérou inscenace současných studentů oslaví v sobotu dvacáté výročí Divadelní fakulta Janáčkovy akademi
 2. Studio Marta je scéna Divadelní fakulty JAMU, ve které působí studenti ateliérů herectví, režie, dramaturgie, scénografie, jevištní technologie atd. Ročně na svých prknech uvede 12 premiérových titulů a na 125 představení a řadí se k nejnavštěvovanějším divadelním scénám
 3. Nadace Munzarových Korunní 1302/88 101 00 Praha 10 - Vinohrady IČ: 02283891 DIČ: CZ02283891 Zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 4.11.201
 4. 2003-2006 DiFa JAMU, obor divadelní manažerství (BcA.) 1995-2001 Konzervatoř Brno, obor hudebně dramatický (dipl. um.) Odkazy. Ať žijí rytíři! (Ignác) Ať žijí rytíři! (Ignác) Balkánem nahoru a dolů s Adamem Ondrou (vedoucí produkce) Černí baroni (cizí voják

oblast divadelní tvorb koly chtéjí pokra¿ovat ve sdílení dobré praxe a v pFínosné spolupráci studentü divadelní produkce DAMU a divadelního manažerství DIFA JAMU formou spole¿né piípravy prestižních festivalú Zlomvaz v Praze a SETKÁNí/ENCOUNTER v Brnë (pYiEemž Oba festivaly jsou certifikovány v rámci RUV) Návrh nové divadelní budovy JAMU architektů Pavla Rady a Milana Raka získal v roce 2007 mezinárodní ocenění na soutěži v Chicagu. Nové divadlo potom rektor Medek vidí zejména jako prostor, v němž se budou střetávat studenti různých oborů obou fakult Karolína vystudovala obor Divadelní manažerství na JAMU. Své manažerské dovednosti systematicky rozvíjela v následném doplňujícím vzdělávání v oblasti řízení. Zahraniční zkušenosti získala mimo jiné také studiem ve Finsku na Mikkeli Univerzity Of Applied Sciences, obor Business Management

Vystudovala předškolní pedagogiku, následně divadelní manažerství na JAMU. Absolvovala kurz pro lektory dramatického kroužku a dramaterapii. Přihlášení Absolventský projekt Zuzany Vrajíkové, studentky 3.ročníku Hudebního manažerství na Hudební fakulte JAMU v Brně. Jedná se o první ročník taneční soutěže pro amatérské taneční skupiny a jednotlivce. Účastníci se budou moci přihlásit do dvou kategorií Moderní tanec a Klasický tanec MgA. Irena Dvořáková Diplomová práce Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy Proposals of Communication and Cooperation Between // the Theatre Faculty of JAMU and Its Graduate V Brně otevírají novou divadelní scénu. Moderně vybavenou scénu Divadlo na Orlí, která poslouží zejména studentům opery a muzikálu, otevře 24. října Janáčkova akademie múzických umění v Brně. Nové divadlo nese název podle ulice, v níž stojí. Je opatřeno podtitulem Hudebně-dramatická laboratoř JAMU U filmu, asi i díky svému otci herci, zůstal a vystudoval brněnskou JAMU, obor divadelní manažerství. V divokých devadesátkách se mu otevřel svět velkých možností a peněz. Nejdřív stál u zrodu filmové databáze pro české a slovenské televize. Pak začal pracovat pro nizozemskou marketingovou agenturu Linea Recta

RP Festivaly AMU + JAMU, granty veřejné správy, sponzoři. Kvalita vzdělávacího systému je v oblasti divadelního vysokoškolského vzdělávání ohrožena vznikem a překotnou akreditací příbuzných oborů na neuměleckých vysokých školách, které poskytují jen omezený výběr vzdělání pro divadelní profese 1998-2003 - Divadelní fakulta JAMU v Brně - Ateliér Jevišní technologie a divadelního manažerství - obor Divadelní manažerství; 1994-1998 - FF MU Brno, Ústav divadelní a filmové vědy - obor Divadelní věd - Student JAMU - obor divadelní manažerství - Česká televize Brno - produkční centra hrané tvorby Divadlo - Městské divadlo Brno - muzikál West Side Story Film a TV - Rock Podvraťáků (2006), Tom - Poslední sezóna (2006), TV seriál - Snowboarďáci (2004) - Místo nahoře (2004), TV seriál - Vetřelci v Coloradu (2001) TV fil

Studijní programy - Janáčkova akademie múzických umění v Brn

Simon Shaman Vojir is on Facebook. Join Facebook to connect with Simon Shaman Vojir and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected V roce 2006 jsem absolvoval na JAMU obor divadelní manažerství a o rok později jsem začal pracovat v produkci hrané tvorby České televize, říká Beran a doplňuje: Roku 2010 jsem postoupil na pozici vedoucího produkce Celou organizaci mají na starosti studenti Divadelní fakulty JAMU. Nejvýznamněji se na ní podílí studenti divadelního manažerství, kteří působí na vedoucích pozicích aktuálního ročníku. Činoherní a muzikáloví herci rádi festival podpoří při vytváření doprovodných akcí JAMU studentka Divadelního manažerství se zaměřením na Producenství Železný major Část II - Vykoupení Inscenace BuranTeatru, ve které se snoubí svět komiksu se světem divadla Manažerství, pořádání akcí. Pořádáte kulturní akci, slavnost, festival apod.? Nabízíme Vám odbornou pomoc. Co vám můžeme nabídnout? dlouholetou praxi v oboru; odborné vzdělání - studium manažerství na JAMU v Brn

Vystudoval Divadelní manažerství na divadelní fakultě JAMU v Brně. Dva roky provozoval divadelní klub v opuštěné továrně Vaňkovka v Brně, rok a půl působil jako vedoucí marketinku v Moravském divadle Olomouc Vystudovala obor Divadelní manažerství na JAMU v Brně. Pracovala jako produkční. Je zakladatelkou jihlavského divadla DIOD. V komunálních volbách poprvé kandidovala před čtyřmi lety za uskupení Fórum Jihlava. Od roku 2014 je jihlavskou zastupitelkou (do roku 2016 byla i radní) a předsedkyní kulturní komise

Martin Dobíšek :: DIFA JAMU 2010

Profil absolventa. Znalosti: Studenti získají široké teoretické znalosti týkající se problematiky jejich oboru. Seznámí se tvůrci a hlavními díly v oblasti fyzického divadla, moderního a současného tance, klaunského umění a moderní umění mimu, současného cirkusu, alternativního divadla a divadla masek od commedia dell'arte k současné tvorbě Internetový prodej odborné literatury a skript JAMU. V naší nabídce naleznete odbornou divadelní a hudební literaturu z teorie a praxe, cizojazyčnou divadelní a hudební terminologie, slovníky, metodické příručky či eseje. Dále nabízíme sborníky z konferencí a seminářů fakult JAMU Nová primátorka Jihlavy . Třiatřicetiletá Karolína Koubová vystudovala obor divadelní manažerství na brněnské JAMU. Doposud se věnovala hlavně divadlu, například působila jako produkční Mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání/Encounter nebo produkční divadla Buranteatr

Vystudovala divadelní manažerství na brněnské JAMU. Připravila producentský záměr pro divadlo DIOD. V roce 2011 stála u jeho otevření a věnovala se i jeho dalšímu rozvoji. V komunálních volbách v roce 2014 úspěšně vedla uskupení Fórum Jihlava, stala se městskou radní a od roku 2018 je primátorkou Jihlavy Vystudovala učitelství pro mateřské školy na Střední pedagogické škole v Kroměříži a divadelní manažerství na JAMU v Brně. Absolvovala kurz Respektovat a být respektován, kurz pro pedagogy LMŠ - Provázet vědomě a odborně, kurz dramatické výchovy. Má tři děti, s nimiž se navzájem inspirují První rektorkou zvolenou akademickým senátem JAMU byla varhanice Alena Štěpánková Veselá (1990-1997), následovali režisér Alois Hajda (1997-2003), teatrolog Václav Cejpek (2003-2010), hudební skladatel Ivo Medek (2010-2017) a divadelní dramaturg a scénárista Petr Oslzlý (od 2018)

Studijní programy - Hudební fakulta JAMU

Divadelní zkušenosti RYNKU RYNEK je nové seskupení, ale ansábl tvoří lidé z dlouholetými zkušenostmi z prostředí divadla i filmu. Někteří členové jsou obdařeni i odborným vysokoškolským vzděláním z Dramatické výchovy na ZČU v Plzni či studiem Divadelního manažerství na JAMU v Brně 1. Na JAMU působím od roku 2011 na pozici vedoucího Katedry jazzové interpretace. Sám jsem na této škole vystudoval obor hudební manažerství. Absolvoval jsem také roční stáž v oboru jazzová kytara na University of North Texas v Dentonu, USA proděkanka Divadelní fakulty JAMU (Ateliér divadelního manažerství), Brno Arjo Klamer prezident Asociace pro ekonomiku kultury (ACEI), profesor Erasmus University v Rotterdamu, Nizozem Beethovenova 2 662 15 Brno Phone: 542 591 111. Vedi mappa » www.jamu.c

E-shop Nakladatelství JAMU - Knihy, skript

Například Interpretace staré hudby, Muzikálové dirigování, Dirigování nové hudby, Dirigování oratorií a kantát, aj. Zároveň si uvědomujeme, že hudebník se dnes prezentuje nejen uměleckým výstupem, ale i způsobem komunikace s veřejností. Proto jsme připravili Úvod do hudebního manažerství pro všechny naše studenty Ano, letos v červnu jsem dokončila studium oboru Divadelní manažerství na brněnské JAMU a často se mě lidé ptají, co holka od divadla pohledává v IT. Když jsem se začala starat o komunitu ajťáků, pojmy jako framework, full-stack nebo PHP mi nic neříkaly Hanka Krejčí Průchová - absolventka magisterského a doktorského programu Divadelní manažerství na Divadelní fakultě JAMU v Brně. Lektorka kurzů projektového řízení a marketingu realizovaných jak pro studenty JAMU, tak Více o lektorovi Proto jsem se také rozhodla studovat obor divadelní manažerství na JAMU. Po ukončení magisterského studia jsem však byla nespokojená v práci a cítila jsem, že prostě potřebuju pauzu. Odjela jsem proto na Island - jen na pět měsíců. Teď je to už třetí léto, které tu trávím, ale je to vždy dost neplánovaně MgA divadelní manažerství. Skupiny Music Industry Network Music Industry Network JAMU Brno. ředitelka divadla ve společnosti Divadlo na Orlí, JAMU Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta Zobrazit profil Zobrazit symboly profil

Přijímací zkoušky - JAMU

Cílem práce je zpracování dokumentace k muzikálové inscenaci Jerry Springer: Opera, která byla hrána v Divadle na Orlí / Hudebně-dramatické laboratoři JAMU v divadelní sezóně 2013/2014 A obory jako divadelní manažerství na JAMU nebo produkce na DAMU existovaly, tak proč to nezkusit? Věděla jsem, že musím zůstat u divadla, že jiná cesta nevede a to vyšlo. Autor fotografie: Martin Šimra

STUDIUM - Hudební fakulta JAMU

Znervózňuje mě Divadelní manažerství, kde jsou samé holky. 25 7. Sdílet. IT oddělelní na Divadelní fakultě JAMU se již od pradávna říká chráněná dílna. A nikdo už se ani nediví, že věci nefunujou. 7 0. Sdílet. Okomentovat přiznán. Praha: Institut umění - Divadelní ústav ve spolupráci s Institutem světelného designu, 2010, 240 s. ISBN 978-80-7008-246-1. HURYCH, Pavel, Jaroslav VONDRUŠKA ML. a Rudolf FELZMANN Publikace předkládá souhrn akademických (magisterských a bakalářských) prací absolventů oboru divadelní manažerství Divadelní fakulty JAMU v Brně. Je ukázkou dílčích zkoumání, která se zaměřují na koncept kulturních a kreativních průmyslů, na budoucí uvažování o divadle v rámci tohoto konceptu a hledají v něm. Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brn ve čtvrtek 10. prosince 2009 od 9.00 do 12.00 h v místnosti 301 na DIFA JAMU, Mozartova 1. Na World Café byli pozváni zástupci oborů klaunské scénické a filmové tvorby a divadelního manažerství, aby se společně pokusili přiblížit svět obou profesí, zjistit.

Ty+Jevištní Management a Technologie Studuj D

Vystudovala obor Divadelní manažerství na JAMU. Pracovala jako produkční, je zakladatelkou jihlavského divadla DIOD. Ve volném času se věnuje rodině, divadelnímu souboru De Facto Mimo a akrobacii na šálách Hanka Krejčí Průchová - absolventka magisterského a doktorského programu Divadelní manažerství na Divadelní fakultě JAMU v Brně. Lektorka kurzů projektového řízení a marketingu realizovaných jak pro studenty JAMU, tak pro neziskové organizace i komerční firmy. Fundraiser kulturních projektů (mj se staly základními obory herectví, režie, dramaturgie a do roku 1953 i divadelní věda (tento obor se pak studoval na Filozofické fakultě brněnské univerzity). V prvních letech působilo na JAMU 27 profesorů (z nichž někteří - a byli mezi nimi i ti školu zakládající - byli pouze externími pedagogy) a 10 lektorů Jedním ze zásadních divadelních festivalů, které se pravidelně pořádají v České republice, je bezesporu Setkání/Encounter pořádaný brněnskou divadelní fakultou Janáčkovy akademie múzických umění. Letos mezi 2. a 6. dubnem proběhl již dvacátý devátý ročník. Stejně jako každý rok jej organizovali studenti školy, primárně oboru divadelního manažerství

PQ - Divadelní fakult

V roce 2006 absolvoval na JAMU - obor divadelní manažerství -Divadlo - Městské divadlo Brno - muzikál West Side Story - Film a Tv: Pelíšky (1998), Vetřelci v Coloradu (2001), Místo nahoře (2004), Snowboarďáci (2004), Poslední sezóna (2006), Ro(c)k podvraťáků (2006 Závěrečná zpráva. Tímto příspěvkem ukončujeme činnost internetového diskuzního fóra k tématu volby děkana DIFA JAMU. Toto fórum vzniklo s cílem dát prostor různým názorům, otevřít diskuzi nad současným stavem školy a její budoucností, podnítit uvažování nad smyslem existence školy i debaty nad konkrétními problémy První rok je vždy nejhorší. Sponzoři neví do čeho jdou, a tak je těžké nějaké sehnat. Doufám ale, že se nám podaří udělat z divadelního festivalu v Čejči tradici, vyslovila přání Pešová, která chce studovat divadelní manažerství na brněnském JAMU Vystudovala obor divadelní manažerství na brněnské JAMU, do zastupitelstva krajského města se dostala v roce 2014. V letech 2014 až 2016 seděla v radě města. Do té doby byla například produkční Mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání/Encounter, produkční divadla Buranteatr, produkční divadelních projektů. Levné webové stránky, webdesign a seo na kokesovo.cz. Ukázky realizací levných webových stránek

Management i pro amatérské divadlo divadlo

Obsah: 1. Rozhovor s děkanem Divadelní fakulty JAMU Petrem Francánem o historii i současnosti brněnské umělecké akademie. - Obsah: 2. Reportáž o oboru činoherního herectví k 70. výročí založení JAMU (20 min.) - 3. Reportáž o oboru muzikálové herectví k 70. výroční založení JAMU (18 min.) - 4 divadelnÍ zkuŠenosti rynku RYNEK je nové seskupení, ale ansábl tvoří lidé z dlouholetými zkušenostmi z prostředí divadla i filmu. Někteří členové jsou obdařeni i odborným vysokoškolským vzděláním z Dramatické výchovy na ZČU v Plzni či studiem Divadelního manažerství na JAMU v Brně Definitions of JANACKOVA AKADEMIE MUZICKYCH UMENI V BRNE, synonyms, antonyms, derivatives of JANACKOVA AKADEMIE MUZICKYCH UMENI V BRNE, analogical dictionary of JANACKOVA AKADEMIE MUZICKYCH UMENI V BRNE (Czech

Lukáš Graca :: DIFA JAMU 2010Fotografové z CK LivingstonePoradní výbor | Culture Matters

Péťa Hlaváčková je na Facebooku. Přidejte se k síti Facebook a spojte se s uživatelem Péťa Hlaváčková a dalšími lidmi, které znáte. Facebook dává lidem příležitost sdílet a dělá tak svět otevřenější.. Baví Tě psychologie a komunikace? Tak se seznam s oborem: Management lidských zdrojů, který unikátním způsobem propojuje psychologické předměty s ekonomicko-manažerskými znalostmi!Klikni na www.newtoncollege.cz a dozvíš se víc.. Získejte prestižní titul MBA od Cambridge Business School! Přihlaste se ke studiu MBA, BBA a LLM. Zde může být Váš odkaz - více reklama zde Rok ukončení studia 2017 · Divadelní manažerství · Brno. SSUM. Rok ukončení studia 2012. Uměleckomanažerská,s.r.o. Rok ukončení studia 2012. Dramatický ateliér. Pavel Callta, Divadelní fakulta JAMU, Dům knihy Portal a Cafe Portal, Portsmouth Costumiers & Society Belle, Blue Lune Productions, New Theatre Royal,. Další ročník festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER - jeho jubilejní 25. ročník - se bude konat v termínu 14. až 18. dubna 2015. Již nyní na něm začíná pracovat další ročník Ateliéru divadelního manažerství a jevištní technologie a studenti Ateliéru režie a dramaturgie Divadelní fakulty JAMU. zdroj zprávy: Karolína.

 • Cviky na osteoporozu.
 • Osada hra.
 • Davos v létě.
 • Profesionální kosmetické pomůcky.
 • Stejnosměrný motor.
 • Madona zpevacka.
 • Vladimír mečiar magdaléna gáliková.
 • Oocl hong kong wikipedie.
 • Tapety na kachličky do koupelny.
 • Motiv míjení.
 • Chozeni ven s miminkem.
 • Typografie písma.
 • Jak vyrobit kompostér z popelnice.
 • Evropa náš domov.
 • Brt time.
 • Rozloučení v práci email.
 • Tripadvisor bar prague.
 • Školní atlas česká republika a evropa.
 • Ubytování zašová.
 • Oblékací panenky k vytisknutí.
 • Měřice plošná míra.
 • Brzdy bosch recenze.
 • Ibuprofen al 400 příbalový leták.
 • Alice cooper bratislava vstupenky.
 • Tamagoči dracik.
 • Zimolez kamčatský aurora.
 • Top dubstep.
 • Kočkovité šelmy krizovky.
 • Žlutý výtok v těhotenství.
 • Hominoidi.
 • Dětská přilba na motorku bazar.
 • Sing karaoke.
 • Jak nakreslit koně.
 • Očkování proti vzteklině u psů reakce.
 • Zeleninové hranolky v troubě.
 • Obrácený jablkový koláč se zakysanou smetanou a čokoládou.
 • Diverzifikace synonymum.
 • Povaha zpracování osobních údajů.
 • Cbd medical semena.
 • Rozdíl mezi ipa a apa.
 • Hrušeň charneuská.