Home

Vylučovací soustava biologie

Vylučovací soustava. Funkce: vylu čování zplodin metabolismu (p ředevším mo čoviny) a osmoregulace (udržování stálého pom ěru vody a solí v t ěle). Ledviny (renes, nefros) párový orgán p ři zadní st ěně b řišní dutiny, p řibližn ě v oblasti 2. a 3. bederního obratle hmotnost p řibližn ě 150 g Okem viditelné struktury: kůra (povrchová vrstva s. glomerulární filtrace (= ultrafiltrace) - v glomerulech přechází do proximálních tubulů všechny složky plazmy kromě krevních bílkovin, vzniká primární moč (cca 150 l/den) ; tubulární resorpce - vstřebávání látek z tubulů do kapilár (vstřebává se zpětně glukóza, NaCl, voda, soli, vitamin C, aminokyseliny) → koncentrace odpadních látek, vzniká. Vylučovací soustava člověka. je soubor orgánů, které vylučují z těla odpadní látky prostřednictvím moči. Anatomie vylučovací soustavy. Vylučovací soustava člověka se skládá z těchto částí: • ledviny (renes, jednotné číslo ren) • močovody (ureteri, jednotné číslo ureter) • močový měchýř (vesica urinaria Vylučovací soustava. 27. 2. 2008 - vylučování se děje ledvinami, plícemi, kůží, játry a trávicím ústrojím Po zdlouhavé hodině biologie krásně ujasní práci ledvin. Obrázek nefronu by byl ještě lepší, kdyby byl popsán česky ;) Odpovědět 20 VYLUČOVACÍ SOUSTAVA = osmoregulace - hospodaření s vodou a minerálními látkami - odpadní produkty přechází do krve, příp. krvoomízy - odtud odfiltrovávány vylučovacím ústrojím bezobratlí - 3 typy vyluč. ústrojí: 1. protonefidie - plaménkovité buňky s vývodnými kanálky - ploštěnci, hlísti 2. metanefridie - obrvené nálevky s vývodnými kanálky.

Vylučovací soustava. BI - Biologie. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. 15. Vylučovací soustava Stavba a funkce močového ústrojí Funkce: filtrace krve - vydatné prokrvení - 1700 l krve za den a vyloučení 1,5 l koncentrované tekutiny s odpadními látkami. Vylučovací soustava člověka. Vylučovací soustava je orgánová soustava, která zajišťuje vylučování odpadních látek z těla. Vylučování je způsob, jak udržet homeostázu, protože se díky němu kontroluje složení tělních tekutin a obsah iontů v nich. Velmi často se vylučování děje prostřednictvím moči

biologie člověka-kožní ústrojí Biologie ø 51.4% / 11063 × vyzkoušeno; Vylučovací soustava sš Biologie ø 56.9% / 2428 × vyzkoušeno; Biologie-Pohlavní soustava Biologie ø 74.2% / 18010 × vyzkoušeno; Biologie - nervová soustava Biologie ø 73% / 29624 × vyzkoušeno; Biologie-Srdce Biologie ø 71.1% / 21340 × vyzkoušeno. Vylučovací soustava jsou jako u všech blanatých pravé ledviny. Jsou tvořené velkým počtem stavebních afunkčních jednotek -nefronů. Vývodní cestou je močovod ústící do kloaky. Často je přítomen i močový měchýř. Moč suchoz.- plazů obsahuje málo vody,má kašovitou konzistenci. Pohlavní žlázy jsou párové VYLUČOVACÍ SOUSTAVA - FYLOGENEZE Subject: Biologie Author: Věra Pavlátová Keywords: VP Description: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785 » Biologie Vylučovací soustava (pdf) - orgány vylučovací soustavy, funkce nefronu, poruchy Pokryv těla - kůže (pdf) - stavba kůže a kožní deriváty (chlupy, nehty, kožní žlázy) Hormonální soustava (pdf) - princip hormonálního řízení, hormonální žlázy a jejich hormon

Vylučovací soustava člověka - nefron, tvorba moči. Kapaliny, které vypijeme, se vstřebávají v tenkém a tlustém střevě do krve. Ta putuje vrátnicovým oběhem do jater a dále do dolní duté žíly. Odtud je dovedena do srdce, pak do plic, kde se okysličí, a dále zpět do srdce. Aortou je pak rozváděna do celého těla Otázka: Vylučovací systém - Organa uropoetica Předmět: Biologie a lékařství Přidal(a): Sabina Funkce: Ledviny odvádí z těla odpadní látky, látky jedovaté a nadbytečné, které se dostaly při metabolismu do krve, tím se podílí na udržování stálého vnitřního prostředí homeostázy Močové cesty přepravují, uskladňují a odvádějí moč z organismu Činnosti. obecná biologie | buněčná a molekulární biologie | mikrobiologie a virologie | biologie protist | biologie rostlin a hub | biologie živočichů | biologie člověka | genetika | ekologie a ochrana přírody vylučovací soustava: pravé ledviny (metanefros) - párový orgá VYLUČOVACÍ SOUSTAVA Ledvina Ledvina (ren) je hlavním orgánem vylučovací soustavy, který pracuje v součinnosti se soustavou oběhovou.Jedná se o párový orgán, jehož prostřednictvím jsou v podobě moči z těla vylučovány odpadní produkty metabolismu

10 Vylučovací systém (soustava vylučovací, soustava močová) 65 10.1 Obecná stavba vylučovací soustavy 65 10.1.1 Ledviny 66 Biologie je věda o živých organismech a je součástí přírodních věd. Biologické a společenské vědy spojují lékařské vědy Biologie dítěte Močový měchýř - dutý orgán uložený za stydkou sponou, u muže před konečníkem, u ženy před dělohou, vystlán pseudovrstevným epitelem. - obvykle 500 ml - nucení asi při 150 ml - vyprázdnění 350-400 ml Močová trubice vystupuje ze dna měchýře Mikce = vyprazdňování moč. měchýře Vylučovací soustava

Vylučovací systém - Biomach, výpisky z biologie

 1. Vylučovací soustavy živočichů. Vylučovací soustava člověka - stavba a funkce ledviny, močové cesty, řízení vylučování, pitný režim, homeostáza, nemoci. Kůže - stavba, význam, smyslová tělíska, kožní deriváty, papilární linie, nemoci a úrazy. Vylučovací soustava. Slouží k odstraňování odpadních látek.
 2. Vylučovací a kožní soustava člověka . Vylučovací soustava: Význam = odstraňování odpadních látek, spolu s potními žlázami,tlustým střevem a plícemi skládá se z ledvin a močových cest; Ledvina ( ren) párový orgá
 3. Biologie > Rubriky > Vylučovací soustava. Vylučovací soustava. Ledvina Ledviny jsou párový orgán fazolovitého tvaru uložený v horní části břišní dutiny po obou stranách bederní páteře. Jsou obaleny tukovým polštářem, který ledviny chrání před mechanickými otřesy. Ledvinnými tepnami jsou napojeny přímo na.
 4. Soustava vylučovací, kůže Úterý, 23 Únor 2010 Hlavním cílem vylučovací soustavy je odstraňování odpadních látek - exkretů z těla; s výjimkou CO 2, který je vydechován, jsou tyto látky vylučovány především ledvinami ve formě moči, v menší míře trávicí soustavou (stolice), játry (žlučová barviva) a kůží.
 5. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA význam: odvádí z těla škodlivé látky (soli, močovina, odpadní látky) udržování stálého množství vody a solí v těle stavba: - ledviny a močové cesty - močové cesty tvoří: močovody močový měchýř močová trubice Kromě vylučovací soustavy se na hospodaření s vodou podílí také dýchací.

Maturitní otázky › Biologie › Trávicí soustava ‹ Biologie. Trávicí soustava. Funkce: příjem živin, mechanické a chemické zpracování, vstřebávání jednotlivých látek do organismu, odvádění nestrávených zbytků a nadbytků z organismu, umožňuje látkový metabolismus, který se skládá ze dvou protichůdných. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA (organa urinaria)Ve všech buňkách probíhá nepřetržitě látková přeměna, nezbytná pro činnost lidského organismu. V průběhu metabolismu vznikají látky, které organismus nepotřebuje, nebo jsou pro něj přímo škodlivé Soustava vylučovací; Řídící soustavy. Zdroj: Jelínek, J., Zicháček, V.: Biologie pro gymnázia, Nakladatelství Olomouc, Olomouc, 2006. Knidoblasty nemohou regenerovat, proto jsou neustále doplňovány ze vmezeřených (intersticiálních) buněk ektodermu. Při útoku proniká dutinkou vymrštěného vlákna do těla kořisti.

Vylučovací soustava člověka - Nabl

Vylučovací soustava Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vylučovací soustava Hlavní funkce: udržení homeostázy vylučování odpadových látek z těla: odstranění látek, které se dostaly do krve nevyužitelné zplodiny a zbytky metabolismu vitaminy rozpustné ve vodě nosiče vylučovaných látek látky organismu. 19. Stavba a funkce dýchací a vylučovací soustavy Dýchací soustava: Stavba: Vodivá část:Horní cesty dýchacíVystlané řasinkovitým epitelemDutina nosní - zachycuje nečistoty, ohřívá a zvlhčuje přijatý vzduchNosohltan - po straně nosohltanové mandle - zachycují vstupující infekceEustachova trubice - propojení dutiny ústní a středního ucha, vyrovnává. SAVCI - vylučovací soustava, pohlavní soustava Vylučovací orgány jsou pravé ledviny.Všichni savci mají močový měchýř. Pohlavní žlázy jsou párové.Varlata samců sestupují z místa vzniku v tělní dutině do kožního váčku-šourku,kde je nižší teplota než v tělní dutině a spermie zde mohou dozrávat Vylučovací soustava. Zajišťuje homeostázu (stálost vnitřního prostředí) Odvod odpadních, nadbytečných a jedovatých látek Řízení - hypotalamus (mezimozek), hormonální (antidiuretický hormon, aldosteron, renin) Ledviny. Párové orgány, fazolovitý tvar Dutina břišní, hmotnost okolo 150

BI - Biologie - Vylučovací soustava BI - Biologie - Anatomie obojživelníků- oběhová, rozmnožovacívylučovací soustava, smysly 11 - Základy somatologie - Dýchací soustava Vylučovací soustava. Funkce: vytváří moč, odvádí přebytečné látky (voda, soli) a zplodiny metabolismu (CO 2 a močovina), hospodaří. s ionty,vodou a solemi (Ca, Mg, Na) = osmoregulace. zachování acido - bazické rovnováhy. Spolu s játry zde probíhá glukoneogeneze

Zplodiny - odpadové látka, které jsou pro tělo škodlivé nebo nepoužitelnéZ těla jsou vylučovány - (Vylučovací (močová) soustava, Biologie referát Vylučovací soustava - ledviny, močovody, močový měchýř, kloaka Nervová soustava - velký koncový mozek, poprvé druhotná mozková kůra Čich - v dutině nosní čichová sliznice Zrak - komorové oko, barevné vidění, 2 pohyblivá víčka a mžurka Hmatová tělíska, sluchová rovnováh Vylučovací soustava je orgánová soustava, která zajišťuje vylučování odpadních látek z těla. Vylučování je způsob, jak udržet homeostázu, protože se díky němu kontroluje složení tělních tekutin a obsah iontů v nich. Velmi často se vylučování děje prostřednictvím moči VYLUČOVACÍ SOUSTAVA - vylučování se děje ledvinami, plícemi, kůží, játry a trávicím ústrojím- odstraňuje odpadní produkty - exkretyLEDVINY (renes)- párový orgán, po stranách bederní páteře za pobřišnicí- 12 cm dlouhé, 6 cm široké, 4 cm silné- obklopeny tukovým vazivem, na povrchu vazivové pouzdr VYLUČOVACÍ SOUSTAVA- Při metabolismu vznikají v těle zplodiny (exkrety), které je nutno vyloučit z těla(škodlivé)- odváděné látky: voda, ionty solí, produkty metabolismu dusíkatých látek - močovina a další přebytečné látky (přebytečné množství vitamínů, zbytky léčiv)- na vylučování se podílí: (tyto soustavy:VS, KS, DS, TS

Biologie člověka - Soustavy člověka - Vylučovací soustava

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA Ivan a Michal HRUŠKA. Biologie člověka pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1995, 136 s. ISBN 80-716-8234-9 Vylučovací soustava - referát. iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy Biologie člověka - vylučovací soustava a kůže - křížovka Doplňte a objasněte pojem v tajence: 1. základ vylučovací soustavy 2. vylučování odpadních produktů ~dusíkatých produktů tkáňového metabolismu ~odborně) 3. svrchní vrstva kůže 4. základní děj tvorby moči 5. zpětné vstřebávání látek ~odborně) 6

Vylučovací soustava. Vylučovací soustava - vývoj, příčina vývoje, význam, ledviny, nefron, moč, hemodialýza, močovody, močový měchýř, močová trubice, choroby. Kategorie: Biologie. 722x. Neuron a jeho funkce - maturitní otázka. Jedná se o maturitní otázku z biologie, která formou výpisků popisuje a charakterizuje. SVALOVÁ SOUSTAVA Pod pojmem svalová soustava si většina z nás představí kosterní svalovinu, tedy svalstvo umožňující v součinnosti s opěrným aparátem pohyb těla z místa na místo nebo pohyb částí těla navzájem, které může být ovládáno vůlí. To je však pouze jeden typ svaloviny vyskytující se v těle Soustavy člověka. Příspěvky. Smyslové ústrojí. 27. 2. 200

VYLUČOVACÍ (MOČOVÁ) SOUSTAVA OBRATLOVCŮ vzniká z mezodermu orgánem VS jsou ledviny (renes)- párový orgán, základní stavební a funkční jednotkou je nefron (stavba bi člověka) během fylogeneze obratlovců vzniká několik typů Vylučovací soustava; Dýchací soustava; Pohybová soustava; Trávicí soustava; Opěrná soustava; Stavba těla obratlovců + biologie člověka; Nemoci oběhové soustavy; Oběhová soustava; životní funkce živočichů - tělesná teplota a její regulace, vylučování, osmoregulace; Mechorosty, kapraďorosty; Svalová soustava. Vylučovací soustava Author: gibiec Last modified by: JH Created Date: 7/13/2010 2:22:00 PM Company: gymnázium Třinec Other titles: Vylučovací soustava.

Velkaencyklopedie - Vše, co potřebujete do školy

Vylučovací soustava - Biologie - Střední školy - Studentino

NERVOVÁ SOUSTAVA Charakteristika: ovládá činnost všech orgánů v těle vytváří chování organismu a komunikuje s okolím řídící funkce se rozděluje na 2 složky: řízení kosterního svalstva řízení vnitřních orgánů neurověda = obor zabývající se nervovými ději Rozdělení nervové soustavy: centrální nervový systém (CNS) → mozek, mícha obvodové nervstvo. prokaryotické a eukaryotické buňky se vyvinuly z hypotetického univerzálního předka, jemuž logicky musela předcházet ještě jednodušší živá soustava označovaná jako progenot, jejíž vznik se datuje do období mezi 3,8 až 4,2 mld. let před současnou dobou; od univerzálního předka (tzv Vylučovací soustava. párové protáhlé 3-laločnaté pravé ledviny (metanefros) ptáci nemají močový měchýř; Nervová soustava. mimořádně rozvinuta - zejména koncový mozek a mozeček; ptačí instinktivní život - svatební opeření, hnízdní pud, krmení mláďat, pelichání, tahy do teplých kraji Vylučovací soustava • odstraňuje odpadní látky z krve ve formě exkretů • úzce souvisí s pohlavní soustavou = urogenitální soustava Ledviny (renes) • párový orgán fazolovitého tvaru, umístěny po obou stranách páteře v bederní.. Adresa: Základní škola Kolín II. Kmochova 943 Kolín II 280 02 Kolín 2. Kontakt: Email:info@2zskolin.cz Telefon:321 722 433- kancelář IČ: 4866363

Vylučovací soustava, BI - Biologie - - unium

Vylučovací soustava - Wikipedi

Biologie > Rubriky > Trávicí soustava > Trávicí trubice Trávicí trubice Tvoří také přechod mezi výše umístěnou ústní dutinou a níže umístěným jícnem a hrtanem VYLUČOVACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA - původ: mesoderm (jako součást urogenitálního systému) - Vylučování= exkrece (plíce, kůže, ledviny) - Funkce: odstraňování odpadních látek - filtrací (močovina, druhy solí) - Látky do krve - v ledvinách přefiltrovány - zpět do oběhu - močí ven = udržení homeostáz Vzdělávací oblast: biologie Tématickýokruh: člověk a příroda Téma: Vylučovací soustava Klíčová slova: vylučovací soustava, ledvinové tělísko, glomerulární filtrace, zpětná resorpce, moč Anotace: výukový materiál shrnuje fyziologii a onemocnění vylučovací soustavy člověka, téma je shrnuto v závěrečném.

Biologie-Vylučovací soustava - Biologie — testi

 1. biologie ŽivoČichŮ a ČlovĚka. dÝchacÍ systÉm (700kb) endokrinnÍ systÉm (561kb) krev (1.84mb) nervovÝ systÉm (7.32mb) obĚhovÝ systÉm (468kb) pohybovÝ systÉm (1.07mb) reprodukČnÍ systÉm (447kb) trÁvÍcÍ soustava (517kb) vyluČovacÍ soustava (1.07mb) zoologie a biologie ČlovĚka (60kb
 2. Hank nás uvede do tématu ekologie - studia pravidel pro všechny pozemšťany. Ekologie se snaží vysvětlit, proč svět vypadá tak, jak vypadá. Na světě je mnoho živých i neživých věcí a ty spolu navzájem interagují, a to pořád, každý den, ode dne, kdy život na této planetě vznikl. A tyto interakce závisí hlavně na dvou věcech. Pusťte se do rychlokurzu ekologie a.
 3. Pro činnost vylučovací soustavy jsou důležité odvodné cesty močové - močovody, močový měchýř, močová trubice. vylučovací soustava = ledviny
 4. Vylučovací soustava Vylučování (exkrece) - odstraňování odpadních látek z krve prostřednictvím ledvin z těla (snaha udržet homeostázu). Obrázek č. 1: Stavba vylučovací soustavy Zdroj: Hruška, M. a kol. Biologie člověka pro gymnázia. Praha. Fortuna. 1995. Způsob vylučování tělem
 5. slepá trávicí soustava: ústní otvor → láčka → vnější trávení → trávicí buňky entodermu → vnitřní buněčné trávení → vyvržení nestrávených zbytků ústním otvorem; cévní soustava není; vylučovací soustava není, odpadní látky se vylučují ústním otvorem. smysly. pohárkové oči u medú

PLAZI - 4. část, cévní systém, vylučovací soustava ..

Vylučovací soustava. Učebna Google Facebook Twitter. E-mail. Obsah kurzu Biologie vám je poskytnut s podporou Amgen Foundation. Obsah kurzu Biologie vám je poskytnut s podporou . Naším posláním je poskytovat bezplatné a prvotřídní vzdělávání komukoli a kdekoli Člověk - vylučovací soustava ; Ilustrace jsou opatřeny krátkými popisy s latinskými ekvivalenty a dalšími informacemi. Barevné obrazy najdou uplatnění zejména v hodinách přírodopisu a biologie na ZŠ a SŠ. Tabule navazují volně na publikaci Atlas biologie člověka od. dýchací soustava, vylučovací soustava, biologie, gymnázium. Annotation VOJTOVA, K. Methodical support of teaching human biology at grammar school with focus on breathing and excretory system. Hradec Králové, 2015. Bachelor Thesis at Faculty of Sciences University of Hradec Králové. Thesis Supervisor Iv biologie Soustava moöová Souöástí moöopohlavního ústrojí, organa urogenitalis . Funkce moöového ústrojí Základní funkce: - odstrañování rozpuštëných produktú — Vyluöovací látkové výmëny z krve (odpadní látky — moöovina, popr. kyselina moöová a voda ICT4-15 Trávicí soustava člověka - opakování.doc: 1.2 MB: 11/6/2014: ICT4-16 Vylučovací soustava člověka, kůže.pptx: 1.3 MB: 11/6/2014: ICT4-17 Opakování - vylučovací soustava člověka.doc: 1.1 MB: 11/6/2014: ICT4-18 Nervová soustava člověka.pptx: 3 MB: 11/6/2014: ICT4-19 AZ kvíz - biologie člověka I.pptx: 280.7 kB: 11/6/201

Vylučovací soustava: 14898 3 Tělní tekutiny: 6709 4 Svalová soustava: 18503 5 Nervová soustava: 16981 6 Smyslové orgány: 11124 7 Pohlavní soustava: 9477 8 Oběhová soustava: 17674 9 Kůže a řízení tělesné teploty: 18450 10 Žlázy s vnitřní sekrecí: 11337 11 Opěrná soustava: 19082 12 Trávicí soustava: 16747 13 Dýchací. Související zboží - Vylučovací soustava Kosterní soustava Nástěnný obraz pro výuku přírodopisu a biologie na všech typech škol i k domácímu. Úvod > Zápisky > Biologie > Vylučovací a kožní soustava člověka. Reklama: Vylučovací a kožní soustava člověka . Vylučovací soustava: Význam = odstraňování odpadních látek, spolu s potními žlázami,tlustým střevem a plícemi - skládá se z ledvin a močových cest;. Vylučovací soustava 1.Udržuje v tkáních rovnováhu mezi obsahem solí a obsahem vody 2. Odvádí odpadní dusík - produkt metabolismu bílkovin Difúze = samovolné pronikání atomů nebo molekul z oblasti vyšší koncentrace do oblasti nižší koncentrace vlivem tepelného pohybu částic Během času koncentrační gradient vymizí.

Vylučovací soustava. Umí pojmenovat jednotlivé části orgánových soustav, zná jejich funkci. Dokáže uvést příčiny onemocnění a jejich prevenci. Stupeň: Základní 2. stupeň. Předmět: Přírodopis / biologie DUM_tercie_biologie_Vylucovaci_soustava_1 (PDF, 0 bytes) GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0437 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Tematická oblast Člověk a příroda Autor: Mgr. Marek Schwarz Datum: listopad 2012 Ročník: tercie osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast.

Biologie - Gymnázium Milady Horákov

 1. ÚLOHY Z OLBASTI BIOLOGIE. Ledviny. Text 1: Ledviny. Rozvod látek a plynů k jednotlivým buňkám a odvod zplodin zajišťuje krev. Hlavním orgánem, ve kterém se krev škodlivých odpadních látek zbavuje, jsou ledviny uložené po obou stranách bederní páteře
 2. Funkce vylučovací soustavy. odstraňování odpadních (nebo přebytečných) látek (toxiny, jedy, ale hlavně močovina = dusíkatá látka, produkt metabolismu bílkovin) odstaňování přebytečné vody a přebytečných solí; Stavba vyl. soustavy. ledviny -> močovody -> močový měchýř -> močová trubice; LEDVINY
 3. Vylučovací soustava. · Hlavní odpadní produkty metabolismu jsou: močovina, voda, oxid uhličitý. · Ledvinami je vylučována močovina, většina solí, voda. o kůží vylučována (močovina, kys. mléčná), NaCl, voda=> pot. o plícemi oxid uhlič. + voda. · Exkreční funkce ledvin spočívá ve vylučování dusíkatých produktů
 4. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/287/virtual/www/domains/materialy-do-skoly.cz.
 5. Vylučovací soustava. Produkty Energy,Nobilis. Akční ceny, možnost dopravy ZDARMA GYNEX,CYTOSAN,ZELENÉ POTRAVINY apod. Náušnice, roztahováky. Obklad pro interiér i exteriér. Tvorba webových stránek a e-shopů. Úvod do biologie člověka. Úvod do biologie člověka; Kontaktuj mě... Hledám pomocníky pro rozvoj stránek..
 6. Biologie a genetika: kniha není potřeba, doporučuji Obecná biologie pro lékařské fakulty (O. Nečas) V zimním semestru se začíná výukou biologie, budete vypracovávat protokoly, které Vám budou sloužit jako studijní materiály (proto vynaložte alespoň trochu snahy, vrátí se Vám to), dále prezentace z výuky a přednášky
 7. Klíčové slovo: vylučovací soustava, ledviny, nefron, močové cesty. Anotace: Prezentace je určena pro žáky 1-2. ročníku nástavbového studia oboru Podnikání. Slouží jako pomůcka k výkladu. Žáci se seznámí se stavbou a funkcí vylučovací soustavy člověka

Vylučovací soustava bezobratlých: Vylučují: protonefridiemi - vývodné kanálky na vnitřní straně s plaménkovými buňkami (ploštěnci, hlísti) metanefridiemi - vývodné kanálky s obrvenými nálevkami (kroužkovci) malpighickými trubicemi - tenké trubice ústící do střeva (klepítkatci, vzdušnicovci) Vylučovací soustava. Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Biologie » Biologie člověka » Orgánové soustavy » Vylučovací soustava Vylučovací soustava. Doporučit a sdílet | Tisk. V organizmu se při metabolismu vytváří celá řada škodlivých a nepotřebných látek, které se musí z těla dostat pryč. Jedná se zejména o látky pro.

Gymnázium Ostrava-ZábřehBiologie člověka - Fotoalbum - Vylučovací soustavaNervová soustava | datakabinet

Video: Vylučovací soustava člověka - nefron, tvorba moč

Příčně pruhované svaly | datakabinetKostra člověka | datakabinetSekunda - Biologie

Dumy.cz - sdílejme společně. Online DVPP pro Šablony II V souladu s informací MŠMT realizovat DVPP v Šablonách II on-line formou jsme doplnili DVPP ITveSkole.cz o webináře.Sledujte nás, připravujeme pro Vás další termíny a témata Vylučovací soustava- nefridie è vyúsťují v základním článku tykadel è antenální, zelené žlázy. Dýchací soustava- žábry. Povrch těla- krunýř tvoří kutikula s CaCO 3- rostou skokem è musí mít zásoby CaCO 3 è rakůvky = vychlípenina střeva, zásobárna CaCO 3. Trávicí soustava- trubicovitá . Rozmnožovací soustava

 • Trombokináza.
 • Cikanske karty zdarma.
 • Box na hracky auto.
 • Hvězdářský dalekohled levenhuk.
 • Swap kb.
 • Motokrosové dresy.
 • Hotely v místě uhelná příbram česká republika.
 • Graffiti jména.
 • Novablok easy.
 • Miluji tě modře denisa nesvačilová.
 • Plynový sporák s horkovzdušnou troubou mora.
 • Kapitulace francie.
 • Restaurace rychnov nad kněžnou.
 • Zoo praha volna mista.
 • Přehled homogenních směsí.
 • Správný úchop tužky básnička.
 • Koloidní stříbro sprej.
 • Chci do ameriky san francisco.
 • Dny nato doprava.
 • Freedom dj.
 • Simone inzaghi.
 • Absolventská práce zš.
 • Kreslení elektrických schémat online.
 • Plastová okna povrchová úprava.
 • Poruchy svalové soustavy.
 • Kapavka v cr.
 • Brabus 800 widestar.
 • Minerální látky v půdě.
 • Kutr bazar.
 • Luxusní obklady do koupelny.
 • Rozpisy pro sportku.
 • Ako znizit percento tuku v tele.
 • Hadi na kube.
 • Jak na lichen.
 • Znaky křesťanství.
 • Dva psi v domacnosti se rvou.
 • Snowpark dolní morava.
 • Aug start codon.
 • Milující smajlík.
 • Žaloba na doktora.
 • Jak na neverneho partnera.