Home

Condylus humeri

File:HumerusFront

Condylus humeri: TA98: A02.4.04.021: TA2: 1201: FMA: 23377: Anatomical terms of bone [edit on Wikidata] The Condyle of humerus is the distal end of the humerus. It is made up of the capitulum and the trochlea. References. This human musculoskeletal system article is a stub. You can help Wikipedia. Condyle of humerus - Condylus humeri Anatomical Parts. Illustrated anatomical parts with images from e-Anatomy and descriptions of anatomical structure Lateral humeral condyle fractures also referred to simply as lateral condyle fractures (in the appropriate context), are relatively common elbow fractures that predominantly occur in children. They may be subtle but are hugely important to diagnose in a timely manner because if they are missed, they have a tendency to migrate dorsally and without treatment can have significant morbidity 8. Distální konec pravé pažní kosti (condylus humeri) Navigace: Téma: Pohybový aparát > Kapitola: Kostra horní končetiny > Fotogalerie: Kostra horní končetiny > Snímek 8 Legenda: a) vlevo - pohled na condylus humeri ZEPŘEDU: 1 - crista supracondylaris lat., 2 - epicondylus lat., 3 - capitulum humeri, 4 - trochlea humeri, 5 - epicondylus med., 6 - fossa coronoidea, 7 - fossa. Condyle of humerus (Condylus humeri) On the mandible, in the temporomandibular joint: Mandibular condyle; On the occipital bone, in the atlanto-occipital joint: Occipital condyles; Although not generally termed condyles, the trochlea and capitulum of the humerus act as condyles in the elbow, and the femur head acts as a condyle in the hip joint

Condyle of humerus - Wikipedi

 1. Tělo plynule přechází v distální konec, který se příčně rozšiřuje ve válcovitý condylus humeri, který má dvě části - vnitřní kladku (trochlea humeri), která nese kloubní plochu pro spojení s loketní kosti, a zevně kulovitou hlavičku (capitulum humeri), která se spojuje s kostí vřetenní
 2. us.
 3. Die Behandlung der Condylus-radialis-humeri-Fraktur im Kindesalter Nawid Ayubi, Johannes M. Mayr, Sergio Sesia, Rainer Kubiak 1 Operative Orthopädie und Traumatologie Zusammenfassung Operationsziel Operative Reposition und Retention des Condylus radialis humeri zur Vermeidung von bleibenden Fehlstellungen, Pseudarthrosen und Gelenkinstabilitäten
 4. Condylus humeri - Condyle of humerus Trochlea humeri - Trochlea oof humerus Fossa olecrani - Olecranon fossa Epicondylus lateralis - Lateral epycondyle Epicondylus medialis - Medial epicondyle Sulcus nervi ulnaris - Groove for the ulnar nerve 360° rotation of the humerus
 5. Condyle of humerus (Condylus humeri) On the mandible, in the temporomandibular joint: Mandibular condyle. On the occipital bone, in the atlanto-occipital joint: Occipital condyles. Although not generally termed condyles, the trochlea and capitulum of the humerus act as condyles in the elbow, and the femur head acts as a condyle in the hip joint.

condylus humeri. condylus humeri: translation [TA] condyle of humerus: the distal end of the humerus, including the various fossae as well as the trochlea and capitulum. Medical dictionary. 2011 condylus femoris '-ízfeje combcsont distalis bütyke combcsont distalis bütyke, -ízfeje condylus humeri: karcsont bütyke condylus lateralis: térdízület oldalsó singcsonti bütyke condylus mandibulae: állkapocsízületi fejecs condylus medialis: térdízület középső sípcsonti kiemelkedése condylus occipitalis '-ízfelszín condylus: [ kon´dīl ] a rounded projection on a bone, usually for articulation with another bone Condylus humeri; Condylus lateralis femoris; Condylus medialis femoris; Condylus mandibulae; Tags: Gelenk, Knochen. Fachgebiete: Terminologie. Wichtiger Hinweis zu diesem Artikel Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2010 um 18:55 Uhr bearbeitet Surgical treatment of lateral humeral condyle fractures with reduction and retention in order to prevent lasting malalignment, pseudarthrosis, and joint instability. Absolute: fractures with a complete dislocation or those in which plaster-fre

význam slova condylus: i, m. (ř. kondylos kloub) kondyl, hrbol, výběžek kloubní. Condylus humeri distální konec kosti pažní. Condylus occipitalis párový vyvýšený kloubní výstupek pro kloubní spojení s atlase condylus humeri [TA] condyle of humerus: the distal end of the humerus, including the various fossae as well as the trochlea and capitulum. Medical dictionary. 2011 Condylus humeri information including symptoms, causes, diseases, symptoms, treatments, and other medical and health issues Cóndilo humeral - Condylus humeri Estructuras anatómicas. Estructuras anatómicas Jerarquía anatómica. Anatomia general > Huesos; Sistema esquelético.

Kostra psa představuje soubor kostí, chrupavek a vazů, které vytvářejí pevnou oporu psího těla, určují jeho tvar a mechanicky chrání měkké vnitřní orgány.. Bez ohledu na plemeno se kostra psa skládá z 271 až 282 kostí.Kosti jsou tvořeny pevnou, kompaktní kostí na povrchu a vnitřní, houbovitou kostí, spongiózou. Uvnitř kosti je kostní dřeň ErgebnisseIm Zeitraum vom 01.01.1999 bis 31.12.2006 wurden insgesamt 85 Kinder mit einem Altersmedian von 6,1 Jahren wegen einer Condylus-radialis-humeri-Fraktur behandelt. 47 Patienten wurden. Condylus humeri petikaulio krumplys statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Condylus humeri ryšiai: platesnis terminas - ryšiai: platesnis terminas THE VIDEO DEMONSTRATES THE GENERAL FEATURES OF HUMERUS. Femur Anatomy - General features , Attachments , Development , Fractures - MBBS , FMGE and NEET PG - Duration: 11:43. Dr.G Bhanu Prakash. Define condylus medialis. condylus medialis synonyms, condylus medialis pronunciation, condylus medialis translation, English dictionary definition of condylus medialis. condylus humeri; condylus lateralis; condylus lateralis; condylus lateralis; condylus lateralis femoris; condylus lateralis tibiae; condylus medialis

Condyle of humerus - Condylus humeri - IMAIO

condylus humeri. condylus humeri. capitulum humeri. capitulum humeri. capitulum humeri. trochlea humeri. trochlea humeri. trochlea humeri. trochlea humeri. sulcus nervi ulnaris. sulcus nervi ulnaris. fossa olecrani. fossa olecrani. fossa olecrani. anterior view (humerus) posterior view (humerus Jump to: General, Art, Business, Computing, Medicine, Miscellaneous, Religion, Science, Slang, Sports, Tech, Phrases We found one dictionary with English definitions that includes the word condylus humeri: Click on the first link on a line below to go directly to a page where condylus humeri is defined Condylus humeri — petikaulio krumplys statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Condylus humeri ryšiai: platesnis terminas - petikaulis siauresnis terminas - alkūninė duobė siauresnis terminas - antskridininė anga siauresnis terminas

Noun: 1. epicondyle - a projection on a bone above a condyle serving for the attachment of muscles and ligament Synonyms for condylus lateralis in Free Thesaurus. Antonyms for condylus lateralis. 4 words related to lateral condyle: condyle, femoris, femur, thighbone. What are synonyms for condylus lateralis boční kloubní hrbol holenní (condylus lateralis tibiae) přístřední kloubní hrbol holenní (condylus medialis tibiae) lýtková kost (fibula) hlavička lýtkové kosti (caput fibulae) hrot hlavičky lýtkové kosti (apex capitis fibulae) Kloub hlezenní horní (articulatio talocruralis) Obrázek č. 39. holenní kost (tibia

Lateral humeral condyle fracture Radiology Reference

Distální konec humeru, pro své kloubní plochy nazývaný condylus humeri, se předozadně oplošťuje, mediálně a laterálně vybíhá ve dva nápadné hrbolky, jsou to epikondylus medialis a epikondylus lateralis. Na vnitřním a vnějším okraji pokračují o Studijní materiál anatomie kost, Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI), České vysoké učení technické v Praze (ČVUT [Fracture of condylus radialis humeri during skeletal growth (author's transl)]. [Article in German] von Laer L. A long term follow-up study of 54 fractures of the lateral condyle of the humerus was done to assess their special problems during the period of skeletal growth Tato oblast je pro své předozadní oploštění a rozšíření do stran nazývána též condylus humeri. Laterálně a mediálně vybíhá ve dva nápadné hrbolky zvané epicondylus lateralis a epicondylus medialis. Celý kondyl tedy nabývá tvaru přibližně rovnostranného trojúhelníku (Bartoníek & Heřt, 2004)

Systematickáanatomie. Tvoří většinu otázek v testu. Systematická anatomie - stavba: Ot: Vyjmenujte všechny kloubní plochy na condylus humeri medial femoral condyle <MCF> [Condylus medialis femoris] innere Oberschenkelkondyle {f}anat.biol. medialer Femurkondylus {m} <MFK>anat.biol. condyle of (the) humerus [Condylus humeri] Humeruskondyle {f}anat.biol. lateral condyle of (the) femur <LCF> [Condylus lateralis femoris] laterale Femurkondyle {f} <LFK>anat.biol A condyle (/ ˈ k ɒ n d əl / or / ˈ k ɒ n d aɪ l /; Latin: condylus, from Greek: kondylos; κόνδυλος knuckle) is the round prominence at the end of a bone, most often part of a joint - an articulation with another bone.It is one of the markings or features of bones, and can refer to: On the femur, in the knee joint: . Medial condyle; Lateral condyle; On the tibia, in the knee joint

8. Distální konec pravé pažní kosti (condylus humeri

Condylus humeri. The Condyle of humerus is the distal end of the humerus.It is made up of the capitulum and the trochlea Condylus humeri information including symptoms, causes, diseases, symptoms, treatments, and These medical condition or symptom topics may be relevant to medical information for Condylus. condylus medialis humeri 肱骨内上髁,肱骨内侧髁. Medical Chinese dictionary (湘雅医学词典). 2013 Tělo plynule přechází v distální konec, který se příčně rozšiřuje ve válcovitý condylus humeri, který má dvě části - vnitřní kladku (trochlea humeri), která nese kloubní plochu pro spojení s loketní kosti, a zevně kulovitou hlavičku (capitulum humeri), která se spojuje s kostí vřetenní gastrocnemicus, m. soleus, m. plantaris longus, m. popliteus, m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis longu condylus − distální část. Hlavice. Caput humeri je na mediální části kryta chrupavkou a tvoří hlavici ramenního kloubu. Těsně pod okraji chrupavky se nachází collum anatomicum (anatomický krček). Pod hlavicí jsou na přední straně dva hrbolky: tuberculum majus − laterálně, tuberculum minus − ventrálně

Condyle - Wikipedi

An exostosis (osteochondroma) is the most common benign bone tumor, that grows from metaphysis of bones that undergo endochondral bone formation. This case is a classic example of a sessile osteochondroma Abbreviations: CD = cotyla dorsalis, CDH = condylus dorsalis humeri, CV = cotyla ventralis, CVH = condylus ventralis humeri, EV = epicondylus ventralis, FB = fossa m. brachialis, FD = fossa dorsalis, FO = fossa olecrani, FV = fossa ventralis, IIT = incisura intercondylaris, PF = processus flexorius, PII = processus internus indicis, SHT. CONDYLUS HUMERI (CONDYLE OF THE HUMERUS) Left humerus of a dog, A. lateral, B. medial aspect. SKELETON OF UPPER LIMB HUMERUS: 3. DISTAL EPIPHYSIS a. IN CARNIVORES THE CONDYLUS HUMERI consists of: 1 Humerus (kol kemiği) Alt uç. Condylus humeri. Trochlea humeri. Capitulum humeri. Fossa coronoidea. Fossa radialis. Fossa olecrani. Epicondylus medialis-laterali

Pažní kost - Wikipedi

25 - condylus occipitalis - týlní hrbol 26 2 - collum humeri - krček pažní kosti 3 - tuberculum majus, pars cranialis - velký hrbol, kraniální část 4 - tuberculum majus, pars caudalis - velký hrbol, kaudální část 5 - crista tuberculi majoris - hřeben velkého hrbol condylus medialis humeri. condylus medialis humeri: translation. 2013. condylus medialis femoris; condylus medialis tibiae; Look at other dictionaries: condylus. a) trochlea humeri b) capitulum humeri c) circumferentia articularis radii jamka a) incisura trochlearis ulnae b) fovea articularis radii c) incisura radialis ulnae kloubní pouzdro a jeho vazy condylus humeru; epicondyli mimo (začátky svalů), ulna po okraji styčných ploch, na radiu recessus sacciformi Condylus humeri - Condyle of humerus Trochlea humeri - Trochlea oof humerus Fossa olecrani - Olecranon fossa Epicondylus lateralis - Lateral epycondyle Epicondylus medialis - Medial epicondyle Sulcus nervi ulnaris - Groove for the ulnar nerve 360° rotation of the humerus condylus − distální část Following the establishment of a reference plane, all Condylus mandibulae measures were made in relation to an orthogonal axes system determined by that plane. In addition to the measurements in Figure 1, each 3-dimensional Condylus mandibulae was also measured at its longest point (anterior to posterior) (Fig

Epicondylus lateralis humeri information including symptoms, causes, diseases, symptoms, treatments, and other medical and health issues corpus a condylus humeri). Kraniálně nacházíme . caput humeri - kloubní hlavici ramenního kloubu. Po jejím obvodu přechází v . collum anatomicum, na nějž se upíná kloubní pouzdro. Místo častých fraktur najdeme v zeštíhlené části hlavice, označováné jako

Condylus humeri distální konec kosti pažní. Condylus occipitalis párový vyvýšený kloubní výstupek pro kloubní spojení s atlasem: confabulatio: onis, f. (l. confabulari žvatlat) konfabulace, smyšlenka, zkreslování skutečnosti, chorobná obrazotvornost: confectiones DOI: 10.1007/BF02513100 Corpus ID: 46541086. Verschraubung der Fraktur des Condylus radialis humeri beim Kind @article{Laer2006VerschraubungDF, title={Verschraubung der Fraktur des Condylus radialis humeri beim Kind}, author={L. Laer}, journal={Operative Orthop{\a}die und Traumatologie}, year={2006}, volume={1}, pages={163-169} @article{Laer2004DieFD, title={Die fraktur des condylus radialis humeri im wachstumsalter}, author={L. Laer}, journal={Archives of orthopaedic and traumatic surgery}, year={2004}, volume={98}, pages={275-283} } L. Laer Published 2004 Medicine Archives of orthopaedic and traumatic surgery SummaryA. condylus medialis humeri لقمة العضد الإنسية لُقْمَةُ العَضُدِ الإِنْسِيَّة. English-Arabic Medical Dictionary. 2013 condylus humeri; condylus lateralis femoris; Look at other dictionaries: Condylus lateralis — išorinis krumplys statusas T sritis kaulai atitikmenys: lot. Condylus lateralis ryšiai: platesnis terminas - tolimasis sudėtinio blauzdos kaulo galas

MUHARIL SPORT: Gangguan Fungsional Tangan Lengan Sinistra

Humerus - WikiSkript

Instabile Fraktur des Condylus radialis humeri. Problematik: Trochlea meist noch knorpelig (Altersgipfel 5.Lebensjahr) → Frakturverlauf bei undislozierten Brüchen im knorpeligen Anteil durch Röntgen nicht beurteilbar . Stabil bei inkomplettem Knorpelabriss → Ausheilung mittels konservativer Therapie in Oberarmcast oder -gipsschiene für ca. 4 Woche humeri a condylus humeri. Caput humeri se nachází na kraniálním konci kosti a prostřednictvím kulovitého tvaru zabezpečuje styčnou plochu s cavitas glenoidalis scapulea. Distálně přechází caput humeri v collum anatomicum humeri, tyto dvě části svírají s osou corpus humeri kapitodiafyzární úhel (fyziologicky 130°)

 1. Humerus - Anatomy Standar
 2. Condyle vs. Epicondyle - What's the difference? Ask ..
 3. condylus humeri - medicine
 4. Condylus jelentése magyarul » DictZone Orvosi-Magyar szótá
 5. Condylus definition of condylus by Medical dictionar
 6. Condylus - DocCheck Flexiko
 7. (PDF) Die Behandlung der Condylus-radialis-humeri-Fraktur
Untitled Document [homeArticulatio humeroulnaris || Med-koM
 • Viburnum rhytidophyllum 'willowwood'.
 • Černý most širín nafariehová.
 • Bastard ready to connect.
 • Klára vodičková těhotenství.
 • Duplicity cleanup.
 • Gopro hero 3 black parametry.
 • Váha morčat.
 • Moderní koupelna.
 • Gopro recenze.
 • Tepna podklíčková.
 • Ceny v 90 letech.
 • Gargano villaggio riccio.
 • Matematická indukce suma.
 • Svět slovanských bohů a démonů.
 • Jehněčí maso pardubice.
 • Jaroslav róna prodej.
 • Kofola.
 • Aliexpresshttps www google com /? gws_rd ssl.
 • Azurové pobřeží letecky.
 • Pepco online shop cz.
 • Závislost vlhkosti na teplotě.
 • Nano leštění auta.
 • Iron maiden @ letiště letňany in prague, czech republic, prague airport letňany, 20. června.
 • Kočárek pro panenky retro.
 • Skládka zeminy praha.
 • Autorka 50 odstínů šedi.
 • Pozdě zaplacená pokuta.
 • Lego pirates of the caribbean download.
 • Noha 11 cm.
 • Avenir.
 • Bílá postýlka se šuplíkem.
 • Blu ray filmy 2017.
 • Zdravotně technické instalace anglicky.
 • Hyundai i40 benzin bazar.
 • Outlook podpisovy vzor.
 • Lidé janca trvala seznam cz.
 • Ford com usa.
 • Nitra památky.
 • Ubytovacie zariadenie slovenskej zdravotníckej univerzity.
 • Malá myslivost 2014.
 • Předporodní kurz boskovice.