Home

Měřice plošná míra

Měřice = asi 2000 m 2. Měřice vídeňská 2/3 korce = 0,191821 ha. U nás platná v letech 1764 - 1876. Míra = 535 čtverečých sáhů = ⅔ korce = ⅓ jitra = 1918,213 m 2. Palec čtverečný = 1 coul čtverečný (čtvercový) = 6,938 cm 2. Palec řemenový vídeňský = 0,0499535 m 2. U nás platný v letech 1764 - 1876 Korec nebo kořec, někdy též strych nebo měřice, je stará česká míra plošného obsahu a objemová míra užívaná pro sypké látky, jež byla užívána jak v Čechách tak i v jiných evroých zemích. česká jednotka objemu. jeden korec - korec pražský nebo korec.

Plošné míry - Sweb

Korec (jednotka) - Wikipedi

Plošný obsah - převodní tabulky plošného obsah

 1. míra, -y ž. (7. j. mírou, mn. 2. měr, 3. mírám atd.; ve význ. ,měřice' a v někt. ust. spoj. 7. j. měrou, mn. 3. měrám atd.) 1. rozměr, rozsah.
 2. Mázlík— Stará moravská míra pro kapaliny. 1 mázlík = 1/16 měřice = 3,347 l. Meile— Stará délková míra. V Rakousk-Uhersku 1 Postmeile = 24 000 Fuss (stop) = 7585,9 m, 1 Seemeile = 120 Knoten (uzlů) = 1852 m Měřice— Obecný název pro různé míry objemů, zvláště pro korec, ale i čber
 3. V tabulce najdete veškerá křížovkářská spojení, která souvisejí s hledaným výrazem thajská plošná míra. Pokud zde není žádný výsledek, zkontrolujte si prosím, zda máte dotaz správně zapsaný. Nebo se můžete podívat na konci stránky na obdobné otázky, které tu před vám hledali již jiní návštěvníci..
 4. Můžete zkusit prohledat i tyto nabízené alternativy ke křížovkářskému výrazu lesnická míra: anglická plošná polní míra, polní plošná míra, plošná míra slov., slov. plošná míra, lesnická prostorová míra, lesnická míra na dřevo, slovenská plošná míra.. Rozšířená shoda. V rozšířené shodě dochází k prohledávání pro každé slovo z hledaného.
 5. Odpověď pro hledanou legendu polní plošná míra nalezneš v tomto křížovkářském slovníku online, který je zcela zdarma

Můžete zkusit prohledat i tyto nabízené alternativy ke křížovkářskému výrazu ustálená míra: anglická plošná polní míra, plošná míra slov., slov. plošná míra, polní plošná míra, slovenská plošná míra, plošná míra sloven., stará slovenská plošná míra.. Rozšířená shoda. V rozšířené shodě dochází k prohledávání pro každé slovo z hledaného. plošná míra plošná míra = ar: Nenalezli jste správný pojem? Zkuste hledaný výraz poupravit nebo v případě víceslovných zadaní prohodit pořadí slov. Hledání opakujte ve vyhledávácím formuláři níže. HLEDAT POJEM: Pomožte ostatním s odpovědí. Seznam hospodářů v obci Bykoš dle berní ruly 1654 Text dotazu. V berní rule 1654 je v seznamu bykošských hospodářů uvedeno jméno Jan Kytlík slovenská plošná míra. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu slovenská plošná míra.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých. Tak asi to bude mírka = 1/16 měřice. V Uhersku včetně Slovenska se sáh používal i jako plošná, objemová a hmotnostní jednotka, podobně jako v Británii. Tedy jako míra délková... (Nedávno nám na chalupu přivezli asi 7 kubíků v 4metrových kládách a z toho byla jedna kláda z buku, o průměru 85!cm a ty ostatní.

Převodní tabulka plošného obsahu - Neje

 1. Měřice z roku 1667 není míra plošná, ale je to plocha, na kterou se vyseje jedna měřice zrna. Lán a pololán je berní jednotka, stanovená komisí z let 1667 a 1754. Jak je patrno, došlo asi při novém dělení poddanské půdy ke změnám i zde
 2. plošná míra (slovensky) AKER: plošná míra sloven. ÁR: slovenská plošná míra: Poslední hledání.
 3. MÍRY PLOŠNÉ: popluží = pozemek, který obdělává koňské spřežení 1 den - asi 50 árů lícha = 11 brázd měřice (Metzen) = 19 arů, 3 měřice dávaly 1 jitro jitro (Frühe) = 2.877 metrů čtverečních, plocha osetá 1 korcem zrní korec = totéž co jitro (Původně to byla pouze míra dutá, později také plošná, která.
 4. Lán, jako plošná míra používaná od 13.století, měřil: pražský lán =18,158 ha, selský lán = 18,6 ha, panský lán = 23,13 ha, kněžský lán = 25,62 ha a královský lán = 27,94 ha. Od 1. ledna 1876 pak platily váhy a míry v soustavě decimální tak, jak je známe dnes. <= zpě
 5. 1 jitro = 2 korce = 3 měřice = 1 600 čtver. sáhů = 5 754,64 m2 anglické délkové a plošné míry (plošná míle) MĚROVÉ JEDNOTKY ÚHLOVÉ. DEFINICE A VZÁJEMNÉ VZTAHY - míra stupňová - šedesátinná (sexagesimální), plný úhel 360°, 1° = 60´ = 3600´´.
 6. 1 jitro = 2 korce = 3 měřice = 1 600 čtver. sáhů = 5 754,64 m2 plošná 1 m2 1 a (ar) = 100 m2 (dnes již není povolen) 1ha (hektar) = 100 a = 10 000 m2 míra oblouková - úhel se zde značí obecně arc α a vyjadřuje se délkou oblouku kružnic

Hektar je plošná jednotka, co už se používá asi jen v zemědělstní a hlavně proto, že už je to prostě zažité. Nedávno se tady probíralo, kolik je metrický cent, neboli metrák. Ten také přežívá zřejmě hlavně proto, že se to pak lépe přepočítává na pytle obilovin, nebo čehokoliv jiného Zvláštní jednotky. Zde naleznete přehled nejrůznějších jednotek, zvláště těch, které se běžně nepoužívají. Jedná se o jednotky historické, cizokrajné či oborově specifické III. třídy pole ovesná. Míra, měřice výsevku, měřila v I. a II. třídě 600 sáhů, ve III. třídě 700 sáhů (oves se seje řidčeji). Měřice se přepočítávaly na berní lány tak, že v I. třídě se počítalo na lán 100 měřic (asi 21,5 ha), ve II. třídě 125 měřic (26,7 ha) a ve III. třídě 150 měřic (37,1 ha) dy (jitro - stará plošná míra předsta-vující plochu, kterou oráč zorá za ji-tro - čili jeden den, tedy od jitra do soumraku; u nás asi 0,6 ha), chovali koně (v průměru 4 + dvě hříbata), krávy (2 + 2 telata), 25 ovcí a 10 prasat. Ve vlast-ním hospodářství pracovali rodinní příslušníci, k plnění robotních povinnos

číslo udávající prostorovou velikost. OBJEM, OBSAH. fyzikální veličina. ALBEDO, ČAS,DÉLKA, DOLET, OBJEM, PRÁCE,REP, SÍLA, SKALÁR, SPIN, TÍHA,TLAK. ACHTILEK Kamenitý nepravidelný pozemek o roz- měru 1 achtelu (stará plošná míra). BABA Pole nepravidelného tvaru západně ke Strá- necké Zhoři. Pole, kde se vázaly báby, tj. po- slední snopy při obžínkách, nebo místo, odkud přicházely baby, tj. kupovitá mračna s deštěm Hledaný výraz pro dotaz: ?vypis=r Hledaný výraz výsledku: ?vypis=r rtg. rentgenový. rus. ruský, ruský. růz. různý. ryb 1 1 ÚVOD 1.1 Stručný vývoj geodezie Geodezie je vědní obor zabývající se určením tvaru a rozměru Země, jejích jednotlivých částí i celého povrchu a znázorňováním zaměřených skutečností

(ČSN 01 1300 Zákonné měřící jednotky 1992) metrická soustava - délková Délkovou jednotkou je 1 metr, ostatní jednotky jsou odvozeny jako desetinné násobky nebo desetinné zlomky metru. 1 m = 1 m 1 dm = 1 10-1 m 1 hm = 1 102 m 1 cm = 1 10-2 m 1 km = 1 103 m 1 mm = 1 10-3 m 1 m = 1 10-6 m (mikrometr) 4 metrická soustava - plošná. JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE. Milí přátelé, před vámi je 41. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 15. března 2017 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz.Jeho zadání máte i na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky. Výměra jednoho čtvrečného sáhu byla 3,6 m 2 tudíž celková průměrná velikost staromoravské měřice byla 2448 m 2. Je paradoxem, že i přes zavedení dolnorakouské měřice, která má 4316 m 2 a pozdějšímu přechodu na hektarovou, se na moravském venkově ještě stále uchovalo označení jedna míra, která má 0,2 ha 1 plošná měřice = 19,17 arů 1 hektar = 5,2 měřice. 1 lán (Hufe) - základní výměra půdy spojená se selským domem - zpravidla 40 - 60 jiter. Malter (též látro) stará míra obilí (ale i brambor) 100 až 700 litrů ( v.

Všimněte si bedlivě této tabulky a uvidíte buržoasní nebo, což je totéž, kapitalistickou organisaci řemesla: čím jsou závody větší, tím více roste produktivita práce [h] (střední skupina tvoří výjimku), zvětšuje se vykořisťování námezdní práce [i] a roste i koncentrace výroby [j].. Třetí skupina, která téměř úplně zakládá své hospodářství na. Vinařský časopi lapis , idis m. - kámen (míra) secedo , ere , cessi , cessum - odejít: comestibilia (merces) - věci k jídlu: lapsa - dopustila se (o matce nemanželské) secretarius , ii m. - tajemník: cominarius , ii m. - kominík: lapsator , oris forficum - nůžkař, nožíkář: secretarius regiminis aulici - tajemník dvorský a.

Staré České Měrné Jednotky - Genez

1 plošná měřice = 19,17 arů. 1 hektar = 5,2 měřice. 1 lán (Hufe) - základní výměra půdy spojená se selským domem - zpravidla 40 - 60 jiter. Míry obilní. 1 korec (též strych) = 1,5 měřice = 93,6 litru = 4 věrtele = 16 čtvrtí. 1 měřice = 62,4 litru = 2/3 korce. 1 věrtel (z německého Viertel) = ¼ korce = asi ¼. 1075 Akkusativ Svazek: 1 Strana: 0017 Akkusativ, u, m., pád čtvrtý ve skloňo- váni.V staré češtině rovnal se akkusativ jmen podstatných rodu mužského i při ži- votných nominativu.Ale již v nejstarších dobách setkáváme se s genitivem m. akku- sativu a postupem 15. století starý akkus. vymizel An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2199. ze dne . 17. října 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES

Staré míry, váhy a peníz

[41] Jedna měřice je zde uvedena jako dutá a ne plošná míra. Její přesné určení je poměrně těžké, protože její velikost se různila. Obecně se uvádí, že 1 moravská měřice měla obsah 53,55 litru a až později se její hodnota ustálila na 70,60 litru 9 9 z :55 Z z druhé stránky jiného náboženského vyznání z vody do vody vodová polévka, do níž se mouka rozkloktá a okoření záhrobeň vyvýšený chodník podle stavení na dvoře zákonek malé vydání Nového zákona záměra stará míra, někde 3, někde 6 žejdlíků záměť sněhová závěj záprseň vyvýšený. R. 1816 až 1817 bylo velmi draho, měřice pole zde stála 300 - 500 zl. Dne 31. ledna 1817 zničil požár veškeré budovy Heroldova mlýna č. 267 v Razové se všemi . zásobami; škoda byla ceněna na 23.800 zl. R. 1820 bylo všechno počítáno na konvert. mince. R. 1828 byla obec změřena a tato měla délku 4.000 sáhů

440 (10/2009) Vinařský obzor číslo 10, ročník 102 (2009) Vydává: Svaz vinařů České republiky Šéfredaktor: Ing. Martin Půček (e-mail: martin.pucek@svcr.cz) Editor: Ing Ranní čtení Je to úplně normální věc. I když je možná sporné čtení zrovna při jídle, ale mít na stole ráno noviny a mrknout na zprávy, to není marné. Napadlo mne to už před několika lety. To víte, dědečkárna. Lidi se trousí dlouho před rozdáváním jídla, koukají na sebe, někdy si povídají, někdy jen ta fudr m. co se vejde na vůz, náklad vozu (jako přibližná míra množství) fúk m. fouknutí. fúkati, -aju, -áš ned. foukat; nafukovat se, hrdopyšně si vést. font m. jednotka váhy a měny, libr Přirovnání Bab jak žab (mnoho žen) Blbý jak práca Blbý jak troky Břéskat jak kočky v máji Ceckat to jak koza mydlinovú vodu (s nechutí) Cpe sa jak Prajs Cpe sa jak zjednan 3 1/2 korce=1-ha míra = 0,2 ha 5 měr = 1- ha Měrnou jednotkou kterou používali naši předkové k měření obilí byla míra nebo měřice, 4 věrtele=1míra-měřice,obilí se nevážilo,nýbrž měřilo jeho množství

měřice byla objemová míra. Sgt Pepper 10.2.2012 17:14 tak plošná: Měřice = asi 2000 m2. Měřice vídeňská 2/3 korce = 0,191821 ha. Zpět Reagovat. McBlacky 10.2.2012 17:20 já si myslel, že tím odměřovali obilí, ještě že jsem nic nenapsal jako ty třeba :) Zpět Reagovat. Sgt Pepper 10.2.2012 23:08. lapis , idis m. - kámen (míra) secedo , ere , cessi , cessum - odejít: comestibilia (merces) - věci k jídlu: lapsa - dopustila se (o matce nemanželské) secretarius , ii m. - tajemník: cominarius , ii m. - kominík: lapsator , oris forficum - nůžkař, nožíkář: secretarius regiminis aulici - tajemník dvorský a. Je doložena již od středověku. Šest brázd + jeden rozhor pravděpodobně tvořilo jednotku zvanou záhon. Pravděpodobná délková hodnota: Jedna brázda = 1/2 lokte = 0,2957 metru KOREC nebo kořec, někdy též strych nebo měřice, je stará česká míra plošného obsahu a objemová míra užívaná pro sypké látky Plošná inzerce od 13 Kč vč. Míra stresu, která zpočát-ku mohla být, potom zmi-zela. Že by mě tam někdo ohrožoval na zdraví, nebo že bych se dostal do ne- měřice. V příštím dvoukole čekají stolní tenisty Tatranu souboje za stoly soupeřů

stará plošná míra - křížovkářský slovní

míra v křížovkářském slovníku krizovky-slovnik

 • Runa lagus.
 • Listy stromů atlas.
 • Echa biocidy.
 • Chipmunkové písničky.
 • Délka letu kanárské ostrovy.
 • Semmax recenze.
 • Bezpečnostní příplatek.
 • Reprezentace hokej ženy.
 • Mr president captain jack.
 • Stánkový prodej podmínky 2019.
 • Běžecké boty gtx.
 • Elektrizační soustava čr.
 • Ipomoea batatas pěstování.
 • Ceny povolenek 2019.
 • Rozšířené pory diskuze.
 • Hornbach pletivo.
 • Pějme píseň dohola filmova mista.
 • Lipov škola.
 • Connect it cablefit winder.
 • Mast z krušiny.
 • Albixon quattro set.
 • Snar darek.
 • Hemoroidy krvavý hlen.
 • Krmná dávka pro kozu.
 • Vzduchovka 18j.
 • Nízkoenergetické domy bungalovy.
 • Zz top eliminator.
 • Pěstování stromů z pecky.
 • Nfa fondy.
 • Směrnice 2017/853.
 • Saint gobain construction products.
 • Profesionální ruční nářadí.
 • Drop velký prodej.
 • Mozilla passwords file.
 • Horor to cz.
 • Jiří havlíček ministr.
 • Mýdlo jelen akce.
 • Fler tašky přes rameno.
 • Simone inzaghi.
 • Suzuki burgman 125 cena.
 • Tipy na výlety obytným autem.